15 profesori din Gorj preferă catedra în locul pensiei

892

15 cadre didactice din Gorj au cerut – și li s-a aprobat – să rămână la catedră în anul școlar 2020-2021, chiar dacă au împlinit vârsta de pensionare. Alți 16 profesori din Gorj au ales să se pensioneze.

Potrivit metodologiei, ,,personalul didactic de predare titular din învățământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor, care până la data de 1 septembrie 2020 împlinește vârsta de 65 de ani, efectuează stagiul minim de cotizare și dovedește competență profesională deosebită, a obținut calificativul ,,Foarte bine” și nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani școlari încheiați, poate fi menținut în activitate ca titular, în funcția didactică până la trei ani peste vârsta de 65 de ani, la cerere”. La etapa de menținere în activitate ca titular, în funcția didactică, peste vârsta de pensionare, poate participa și ,,personalul didactic de predare care a avut calitatea de personal didactic de predare titular, reîncadrat în funcția de personal didactic, în anul școlar 2019 – 2020, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării”. Pentru ca aceste cereri de continuare a activității peste vârsta de pensionare să poată fi aprobate, este necesar ca posturile pe care cadrele didactice ce au depus cereri în acest sens sunt titulare să fie complete și viabile și anul școlar ce urmează să înceapă. O altă condiție este ca la nivelul unității/unităților de învățământ în care urmează să fie menținute în activitate ca titulare în funcția didactică să nu existe reducere de activitate la catedrele pe care acestea sunt titulare și să nu fie necesară completarea/întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare a altor cadre didactice. Cele 15 cadre didactice care se mențin în activitate peste vârsta de 65 de ani sunt titulare la unități de învățământ din Târgu-Jiu, Târgu-Cărbunești, Rovinari, Bîlta și Turceni. Este vorba de profesori de Educație fizică și sport, Pregătire-instruire practică electromecanică, Geografie, Mecanică, Informatică, Fizică, Electronică și automatizări și Istorie.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here