13.400 de familii din Gorj au cerut subvenţie la încălzirea cu lemne

116

lemnePentru sezonul rece 1 noiembrie 2011 – 31 martie 2012, cadrul legislativ care reglementează acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei este OUG 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece. Conform actului normativ menţionat anterior, ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri se acordă până la un venit net mediu lunar pe membru de familie de 615 lei.

Ajutorul se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. Potrivit OUG nr. 70/2011 şi a normelor metodologice de aplicare, primarii din judeţul nostru au obligaţia ca pe baza dispoziţiilor de acordare a drepturilor să întocmească lunar situaţia centralizatoare cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri şi cuantumul aferent, situaţie pe care o transmit instituţiei noastre. “Pe baza acestor situaţii centralizatoare instituţia noastră va solicita lunar creditele bugetare corespunzătoare din fondurile prevăzute cu această destinaţie în bugetul Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale. Toate primăriile din judeţ au depus situaţiile centralizatoare până la data de 5 decembrie, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei fiind stabilit la un număr de 13.405 familii şi persoane singure, sumele aferente fiind de 536.936 lei, pentru luna noiembrie 2011”, a declarat Monica Podaru, directoarea Agenţiei Judeţene de Prestaţii Sociale (AJPS) Gorj.

Plăţi şi de la primării

Sumele primite de la Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale în urma solicitării instituţiei din judeţul nostru vor fi transferate în conturile deschise la trezoreria statului cu această destinaţie de către primăriile din judeţ, acestea urmând a face plata lunară a ajutorului către familiile şi persoanele singure beneficiare. Această plată se va efectua până în data de 25 decembrie 2011. Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri este de 58 lei. Acest ajutor se plăteşte de către primării din bugetele locale, o singură dată pentru toată perioada sezonului rece. “În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de a beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutor se face prin dispoziţie a primarului, după cum urmează: începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective; cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii; începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună”, a mai spus directoarea Monica Podaru.

Izabella Plăstoi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here