Viramente de peste 17 milioane de lei!

211

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Gorj a achitat toate prestaţiile aferente lunii octombrie 2018, valoarea totală a acestora depășind suma de 17 milioane de lei.

Această sumă a fost achitată către nu mai puţin de 90.407 beneficiari de prestaţii sociale din judeţ. “În luna noiembrie, valoarea plăţilor efectuate de instituţia noastră cu titlu de prestaţii sociale a fost 17.068.272 de lei pentru un număr de 90.407 de beneficiari astfel: pe alocaţia de stat pentru copii s-au virat 5.189.112 lei pentru 54.144 de beneficiari, 3.339.344 de lei au mers către plăţile făcute pentru 2.253 de persoane care încasează indemnizaţii pentru creşterea copilului, 1.430 de gorjeni au primit stimulente de inserţie în cuantum de 900.771 de lei, iar suma de 80.670 de lei a mers către cei 132 de beneficiari din judeţ îndreptăţiţi să primească beneficii sociale având în grijă ori aflându-se în concediu de creştere a copilului cu dizabilităţi, conform OUG nr. 111/2010 art. 31 şi 32”, se arată într-o informare transmisă de conducerea AJPIS Gorj. De asemenea, tot pentru luna octombrie, s-au făcut în noiembrie şi următoarele plăţi: 24.584 de beneficiari au primit 5.849.000 de lei reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap; prestaţii sociale pentru 3.571 beneficiari de venit minim garantat din judeţ, cuantumul acestora fiind de 799.215 lei. În luna curentă, instituţia judeţeană a plătit alocaţii de plasament de 326.700 de lei pentru 485 de beneficiari, s-au plătit 3.755 de alocaţii pentru susţinerea familiei în valoare de 551.824 de lei, cinci indemnizaţii lunare de acomodare în cuantum de 8.896 de lei, 48 de indemnizaţii lunare de hrană pentru bolnavii de HIV/SIDA – 22.740 de lei. Principalele criterii pe baza cărora se acordă beneficiile de asistenţă socială sunt: evaluarea contextului familial; veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia; condiţiile de locuire; starea de sănătate şi gradul de dependenţă. Statul acordă drepturile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Beneficiile de asistenţă socială se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de acte doveditoare. Totodată, titularii beneficiilor sociale au obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termenele de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea pentru ajutor social, zece zile de la data la care a intervenit modificarea la alocaţie pentru susţinerea familiei şi cinci zile la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, în cazul în care nu fac acest lucru urmând să se supună consecinţelor legii.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here