Sfântă Liturghie Arhierească la Biserica «Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel» din Municipiul Târgu-Jiu, Gorj

1225

De ziua «Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel», 29 iunie 2018, în prezenţa a peste două sute de credincioşi, Biserica «Sfinţii Apostoli» din Municipiul Tg. Jiu şi-a sărbătorit hramul şi a îmbrăcat hainele duhovniceşti ale negrăitei lumini, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie fiind oficiată de către Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu un ales sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu Preacucernicul Părinte Protopop, Marian Mărăcine.

Biserica în formă de cruce este integrată Ansamblului Monumental Brâncuşian, «Calea Eroilor»
În pisania bisericii se arată că aceasta a fost zidită în anul 1927, întru pomenirea eroilor martiri pentru întregirea neamului, pe locul unei biserici mai vechi, din 1747, prin osârdia dreptmăritorilor creştini, Nae şi Maria Drăgoescu, a Preotului Iacob şi a preotesei Maria, lăcaşul aflându-şi desăvârşirea pe vremea guvernării marelui gorjean, Gheorghe Tătărescu şi prin strădania d-nei Aretia Tătărescu. Fiind clădire monument istoric, Biserica în formă de cruce, se socoteşte a fi integrată Ansamblului Monumental «Calea Eroilor», fiind sfinţită la 7 noiembrie 1937, în vremea Regelui Carol al II-lea, de către Patriarhul României, Miron Cristea şi de către Preasfinţiţii episcopi, Vartolomeu al Râmnicului şi Nifon al Huşilor. Răspunsurile la strană au fost date de către grupul psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul Mare Muc. Dimitrie» din Craiova, condus de către prof. Victor Şapcă, iar la sfârşitul slujbei a fost oficiat parastasul de pomenire, pentru ctitorii, slujitorii şi miluitorii sfintei biserici- emblemă a reşedinţei Judeţului Gorj. Părintele Protopop, Marian Mărăcine, a mulţumit Mitropolitului Olteniei pentru onoarea făcută târgujienilor, de a fi prezent la această sărbătoare, iar Preotul Paroh, Părintele Ciprian Sârbu, a spus, printre altele: “Bine aţi venit în mijlocul nostru, Înaltpreasfinţia voastră, ne bucurăm în această zi de sărbătoare şi vă mulţumim pentru părinteştile binecuvântări, pentru grija pe care o purtaţi pentru restaurarea acestui sfânt lăcaş”! La sfârşitul slujbei euharistice, adresându-se credincioşilor, Mitropolitul Olteniei a spus că prin tradiţie, ziua de 29 iunie este închinată Sfinţilor Apostoli, Petru şi Pavel, iar aceşti sfinţi au fost alături de Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că i-a încredinţat să meargă în toată lumea şi vestirea lor s-a răspândit până la marginile pământului. “Aşa se face că multe biserici din lume au hramul «Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel», fie singuri, fie împreună. Iată, Biserica noastră din Tg. Jiu are acest hram al «Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel», fiind aşezată în centrul oraşului, unde credincioşii din această «cetate» pot veni la sfânta biserică şi împreună să aducem preamărire Lui Dumnezeu. Această cinstire a Sfinţilor Apostoli se îndreaptă către Dumnezeu! Nu-i putem niciodată cinsti pe sfinţi, fără de Mântuitorul Iisus Hristos! El este Acela Care prin Întruparea Sa, ne-a dat posibilitatea ca noi să ne apropiem de Tatăl Cel Ceresc, să fim copii ai Lui, să primim această pecete a Duhului Sfânt şi să moştenim Împărăţia Cerurilor. Avem darurile acestea în sufletele şi în trupurile noastre, pentru că, dacă n-am avea ceva din soare, n-am putea să-l privim, dacă n-am avea ceva din Dumnezeu, n-am putea să ne apropiem de Dumnezeu. Deci, întotdeauna, trebuie să gândim că viaţa duhovnicească, viaţa spirituală este legată de Dumnezeu prin însăşi fiinţa noastră, pentru că în noi avem această sfinţenie şi o activăm la Taina Sfântului Botez, când ne «îmbrăcăm» în Mântuitorul Iisus Hristos şi când suntem primiţi «copii» ai Tatălui Ceresc”, a apreciat Arhieria sa.

Sf. Ap. Petru: «Da, Doamne, Tu le ştii pe toate! Tu ştii că Te iubesc!»
În continuare, Mitropolitul Olteniei a detaliat despre despre Slava Dumnezeiască pe care Mântuitorul Hristos a dat-o Sfinţilor Săi Apostoli şi pe care El o are de la Tatăl Cel Ceresc, o împărtăşeşte împreună cu El, pentru că Mântuitorul a vrut să ne dăruiască şi nouă această sfinţenie, pentru că ne-a chemat să fim desăvârşiţi precum Tatăl Cel Ceresc, după strălucirea Lui Dumnezeu, ca să devenim «icoanele» Împărăţiei Cerurilor. Se poate aprecia că Sfinţii Apostoli, Petru şi Pavel, au fost oameni, ca şi noi, dar, L-au urmat întrutotul pe Mântuitorul Hristos, au lăsat totul, şi Domnul le-a făgăduit Împărăţia Cerurilor, pentru că spune Mântuitorul: aceştia vor sta pe cele douăsprezece scaune şi vor judeca seminţiile neamurilor! Referindu-se la Sfântul Apostol Petru, Chiriarhul bisericilor din Oltenia a spus că acesta a fost învrednicit de către Mântuitorul Hristos ca să fie de faţă la diferite momente unice din istoria lumii: la Schimbarea la Faţă, în Grădina Ghetzimani, iar după răstignirea Domnului şi după Înălţarea la ceruri, a fost cu Mântuitorul pentru vestirea Evangheliei la toate neamurile, a mers până la Roma, unde a fost răstignit pe cruce, pironit pe cruce cu capul în jos, ca să privească spre ceruri. “În felul acesta, L-a mărturisit pe Mântuitorul Hristos, pecetluindu-şi viaţa cu sângele său, pentru dreapta credinţă şi pentru vestirea Evangheliei. L-a văzut pe Mântuitorul făcând minuni, fapte deosebite, fiind uimit de puterea dumnezeiască, încât a mărturisit: «Eşti Fiul Lui Dumnezeu! Tu eşti Mântuitorul lumii!». Sf. Apostol Petru L-a văzut pe Mântuitorul răstignit şi apoi L-a văzut Înviat. Evident, a avut şi unele slăbiciuni omeneşti, ca şi noi, când a fost înfricoşat de chinurile Mântuitorului şi s-a împuţinat de credinţă, însă, a plâns cu amar, adică, şi-a recunoscut fapta sa de tăgăduire, de lepădare, ca apoi, Mântuitorul să-l primească iar în ceata Sfinţilor Apostoli, atunci când Mântuitorul l-a întrebat: «Mă iubeşti pe mine?» şi I-a răspuns: «Da, Doamne, Tu le ştii pe toate! Tu ştii că Te iubesc!». Aceste cuvinte ale Sf. Petru sunt ca o mărturie pentru noi, că trebuie să-L iubim pe Mântuitorul Hristos, că trebuie să-I urmăm Lui, că ori de câte ori greşim şi cădem în păcat, e bine să ne întoarcem la Dumnezeu, ca Sf. Petru, să plângem cu amar pentru păcatele noastre, ca Domnul să ne primească iar şi să ne întrebe, ca şi pe el, dacă-L iubim, iar dacă faptele noastre sunt covârşitoare, vom răspunde ca şi Sf. Ap. Petru: «Da, Doamne, Tu le ştii pe toate! Tu ştii că Te iubesc!».

Orbit de lumină, Sf. Ap. Pavel întreabă: «Cine eşti, Doamne?», la care i s-a răspuns: «Eu sunt, Iisus Hristos, acela pe care tu îl prigoneşti»!
Vorbindu-le credincioşilor despre Sf. Apostol Pavel, Mitropolitul Olteniei a spus că acesta era un om învăţat, un cunoscător al legii, unul care învăţase multe despre Sfânta Scriptură, despre venirea lui Mesia, dar, cu toate acestea, ca mulţi iudei, rămăsese cu o înceţoşare a minţii şi a sufletului său, fiind de faţă atunci când iudeii l-au omorât cu pietre pe Sfântul Ştefan, acela care le descoperise pe cele revelate de Dumnezeu. Dar, “Dumnezeu, Care ştie inimile noastre, nu l-a lăsat să se piardă, ci, S-a descoperit lui Pavel, tocmai acolo unde el dorea să fie mai împotrivitor învăţăturilor Mântuitorului Hristos, pe «Drumul Damascului», acolo I s-a arătat într-o lumină mare, în timpul zilei, o lumină strălucitoare care l-a doborât de pe cal pe Saul, cel care era împreună cu alţi oşteni care mergeau să-i pedepsească pe creştini. În momentul când era căzut de pe cal, Saul întreabă disperat: «Cine eşti, Doamne?», la care i s-a răspuns: «Eu sunt, Iisus Hristos, acela pe care tu îl prigoneşti»! De aceea, Sfinţii Apostoli, Petru şi Pavel au primit cununa muceniciei la Roma şi rămân sfinţi în biserica noastră, ajutători ai credincioşilor şi ai bisericilor noastre. Cinstirea lor este foarte importantă pentru viaţa noastră, avem nevoie de ajutorul lor, pentru sporirea duhovnicească, pentru creşterea în virtute. Pentru cinstirea lor, biserica noastră a rânduit post şi rugăciune, ca prin aceste virtuţi ale noastre, să aducem Preamărire Lui Dumnezeu, ca şi aleasă cinstire sfinţilor Săi! Ei sunt ocrotitori şi ai acestei biserici, cu Hramul «Sfinţii Apostoli», ai credincioşilor din această parohie. Felicităm pe cei care poartă numele Sfinţilor Apostoli, Petru şi Pavel şi le dorim sănătate şi la mulţi ani! Pacea Domnului Hristos, ne rugăm să fie peste noi, toţi, Amin”!
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here