Ședințele de repartizare continuă și astăzi

1191

Ședințele pentru ocuparea posturilor vacante din învățământul preuniversitar gorjean continuă. Astăzi, la Școala Gimnazială ,,Constantin Săvoiu” din Târgu-Jiu va avea loc ședința de repartizare a cadrelor didactice nerepartizate care îndeplinesc condițiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 și art. 85 din Metodologie.

Articolul 61 prevede că posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după derularea etapelor de mobilitate anterioare se ocupă cu prioritate de cadrele didactice care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2020-2021, care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2019, 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 şi/sau 2016 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, iar ulterior nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), care respectă cumulativ şi celelalte condiţii prevăzute la art. 4 alin. (13) sau (14), cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE, după caz. De asemenea, potrivit articolului 85, posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după etapa de detașare la cerere prin concurs specific se ocupă de cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (13) sau (14), în baza acordurilor de principiu emise de consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE, după caz. Ședința de astăzi va începe la ora 13.00 și se va desfășura după următorul program: 13.00 – 13.30 – educatoare, 13.30 – 14.00 – învățători, 14.00 – 14.30 – Limba și literatura română, Limbi moderne, 14.30 – 15.00 – Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, 15.00 – 15.30 – Istorie, Geografie, Socio-umane, Religie ortodoxă, 15.30 – 16.00 – Educație fizică și sport, Arte, 16.00 – 16.30 – Discipline tehnice, Învățământ special. Candidații trebuie să respecte aceleași cerințe ca și în cazul celorlalte ședințe ce s-au desfășurat până în prezent.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here