Proiect pentru reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu

652

În vederea implementării obiectivului de investiție, a fost încheiat contractul de servicii nr.6432/19.05.2016, în valoare de 55.999,20 lei, având ca obiect elaborarea documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I. În prezent, documentația tehnico-economică se află în procedură de verificare în vederea recepționării, urmând aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj.

Proiectul “Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația din str. Tudor Vladimirescu” va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 – Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice.
Prin realizarea obiectivului de investiție, se vizează: reabilitarea instalațiilor electrice, respectiv înlocuirea tablourilor de iluminat și de forță, înlocuirea grupului generator, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente și incandescente cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață; îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), a șarpantelor și a învelitorilor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii, după caz; reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz; utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum; implementarea sistemelor de management energetic, având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie; instalațiile de avertizare și prevenire incendiu.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here