Lucrări de cadastru, în derulare în cinci localităţi din Gorj

1585

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Gorj a prezentat cel mai recent raport privind stadiul lucrărilor de înregistrare sistematică de la nivelul judeţului.

Potrivit situaţiei OCPI Gorj, s-au finalizat lucrările de cadastrare în Bustuchin şi Ţânţăreni, iar în curs de derulare la nivel de UAT se execută lucrări în comunele Hurezani, Berleşti, Logreşti, Turceni şi Crasna. În cele cinci localităţi menţionate, urmează a fi înregistrate sistematic un număr estimat de 98.000 de imobile. De altfel, în cele două UAT-uri unde lucrările deja au fost încheiate, respectiv Ţânţăreni şi Bustuchin, s-au întocmit peste 36.000 de cărţi funciare.Programul Național de Cadastru și Carte Funciară se derulează astfel: prin lucrări contractate de către ANCPI/OCPI/primării, care asigură derularea lucrărilor – la nivelul întregului UAT, la nivelul sectorului cadastral din extravilan, sectorului cadastral mixt și pe cale de excepție a sectorului cadastral din intravilan în unitățile administrativ-teritoriale în care nu sunt terenuri în extravilan, prin finanțarea de către ANCPI a primăriilor care contractează astfel de lucrări de înregistrare sistematică; prin finanțare din fonduri externe nerambursabile, pentru 660 UAT – uri din mediul rural, prin proiectul major inclus în Axa prioritară 11 din POR 2014-2020, denumit ,,Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here