DAJ Gorj: Se dau bani pentru producția de legume în spații protejate

601

În conformitate cu HG nr. 846/2023 privind aprobarea Programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate pentru perioada 2023-2024, potențialii beneficiari gorjeni pot solicita ajutorul de minimis in termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri (15 septembrie 2023) la sediul Direcției pentru Agricultură Gorj.

,,Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de legume în spații protejate, beneficiarii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate: să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre; să utilizeze o suprafaţă cumulată de spații protejate de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu una dintre culturile de tomate, ardei gras şi/sau lung şi/sau gogoşar, castraveţi, fasole păstăi, salată, spanac, ceapă verde; să marcheze suprafața, la loc vizibil, cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripția Program susținere legume, perioada 2023-2024, beneficiar numărul X, Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Gorj, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm; să obţină producţiile minime corespunzătoare culturii de legume; să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spaţiile protejate în anul 2023, respectiv la data depunerii cererii; să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor; să facă dovada obţinerii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcţie de forma de organizare; să obţină legume care nu depăşesc conţinutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide”, a transmis Direcția pentru Agricultură Gorj.
Producțiile minime sunt următoarele: 3.000 kg/1.000 mp pentru cultura de tomate; 2.000 kg/1.000 mp pentru cultura de ardei gras şi/sau lung şi/sau gogoșar; 4.000 kg/1.000 mp pentru cultura de castraveți; 1.500 kg/1.000 mp pentru cultura de fasole păstăi; 10.000 plante/1.000 mp pentru cultura de salată; 1.000 kg/1.000 mp pentru cultura de spanac; 100.000 bulbi/plante/1.000 mp pentru cultura de ceapă verde. Beneficiarii completează si depun cererea însoțită de următoarele documente: copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/ împuternicit; copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2024; împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea; dovadă cont activ bancă/trezorerie; adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2023, care atestă suprafaţa de teren cu spaţii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză. Cererea, însoțită de documentele prevăzute mai sus, poate fi transmisă la DAJ Gorj şi prin mijloace electronice şi/sau poştă/curierat. Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate şi datate, iar copiile trebuie să fie certificate ,,conform cu originalul” de către solicitant.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here