Ce prevede ordinul comun al miniștrilor interimari ai Educației și Sănătății

726

Trecerea de la scenariul online la scenariul cu prezență fizică se face prin decizia consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar, cu informarea inspectoratelor școlare județene/ISMB, în situația atingerii procentului de 60%, prin raportare la fiecare zi de vineri, prevede ordinul comun al miniştrilor interimari ai Educaţiei şi Sănătăţii

„ART. I Ordinul nr. 5338/2015 din 1 octombrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial nr. 942 din 1 octombrie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:
După art. 3 se introduce un articol nou, art.3¹, cu următorul cuprins:
Art. 3¹
(1) Începând cu data de 08 noiembrie 2021, reluarea cursurilor cu prezența fizică se realizează pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent de minimum 60 % din personal este vaccinat.
(2) Începând cu data de 08 noiembrie 2021, reluarea cursurilor se face în regim online pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent mai mic de 60 % din personal este vaccinat.
(3) Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar emit decizia privind modalitatea de reluare a cursurilor, în conformitate cu alin (1) și alin (2), cu informarea inspectoratelor școlare județene/ISMB.
(4) Trecerea de la scenariul online la scenariul cu prezență fizică se face prin decizia consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar, cu informarea inspectoratelor școlare județene/ISMB, în situația atingerii procentului de 60% menționat la alin (1).
(5) Decizia prevăzută la alin (4) se ia prin raportare la fiecare zi de vineri, conform situației privind personalul vaccinat, publicată și actualizată săptămânal pe site-ul inspectoratului școlar județean/ISMB.
(6) Prin excepție de la dispozițiile alin (1) și alin (2), unitățile de învățământ special reiau cursurile începând cu data de 08 noiembrie 2021 cu prezența fizică.

2. În Anexă – Măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar/unităţile conexe în perioada pandemiei de COVID-19, la punctul III. Măsuri de protecţie la nivel individual, punctul 2. Purtarea măştii de protecţie, lit. a) şi lit. c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) purtarea măştii de protecţie este obligatorie în incinta unităţii de învăţământ.
()
c) masca de protecţie nu este obligatorie în cazul preşcolarilor, indiferent de vârstă, precum şi în timpul tuturor orelor de educaţie fizică în condiţiile art. 3 alin. (8) din prezentul ordin.”

3. În Anexă – Măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar/unităţile conexe în perioada pandemiei de COVID-19, la punctul III. Măsuri de protecţie la nivel individual, punctul 2. Purtarea măştii de protecţie, după lit. e), se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) masca de protecţie nu este obligatorie pentru personalul didactic/nedidactic şi personalul didactic auxiliar implicat în procesul de învăţământ în unităţile de învăţământ special, în situaţia în care procesul specific de predare/învăţare/recuperare impune un contact vizual complet, caz în care se vor putea folosi viziere.”, se arată în ordinul ce a fost trimis spre publicare la Monitorul Oficial.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here