Au început înscrierile la concursul pentru posturile de directori din învățământ

390
FOTOGRAFIA INSOTESTE MATERIALUL MEDIAFAX: "Majoritatea elevilor din Capitala s-au alaturat profesorilor -pentru o greva mai buna.-" Profesori ai Colegiului Economic Virgil Madgearu, din Bucuresti, stau in cancelarie, participand astfel la greva de avertisment de o zi, luni, 3 noiembrie 2008. ANITA VIZIREANU / MEDIAFAX FOTO

Ieri, s-a dat, în mod oficial, startul înscrierilor la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din învățământul preuniversitar. Perioada rezervată depunerii dosarelor candidaților se va încheia pe 2 octombrie.

Potrivit Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMENCȘ nr. 5080/31 august 2016, pentru aceste posturi pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcției de director în grădinițe sau de director adjunct din unități de învățământ, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare; sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) și art. 257 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare; sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor în domeniul în care își desfășoară activitatea; dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativele “Foarte bine” primite în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea; nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 4 ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, lucrați efectiv la catedră, în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea; nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; nu au avut statutul de “lucrător al Securității” sau “colaborator al Securității”. Dosarele candidaților se vor depune electronic în perioada 13 septembrie – 2 octombrie 2016, conform procedurii de înscriere ce poate fi consultată accesând următorul link: http://edu.ro/procedura-de-%C3%AEnscriere-electronic%C4%83-candida%C5%A3ilor-pentru-ocuparea-func%C5%A3iilor-vacante-de.

170 de posturi vacante, în Gorj
Potrivit datelor publicate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Gorj, la nivelul județului nostru sunt scoase la concurs 170 de posturi de conducere. 120 dintre acestea sunt posturi de director. În ceea ce privește posturile de director adjunct, numărul acestora este mult mai mic. Mai exact, au fost scoase la concurs doar 50 de posturi de director adjunct, în 45 de unități de învățământ. În marea majoritate a cazurilor este vorba de un singur post. La o singură unitate de învățământ din Gorj, Liceul Tehnologic Turceni, sunt scoase la concurs trei posturi de adjunct. La alte trei unități de învățământ sunt disponibile câte două posturi de director adjunct. Este vorba de Colegiul Auto “Traian Vuia” Târgu-Jiu, Colegiul Național “Spiru Haret” Târgu-Jiu și Colegiul Național “Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu.

Probele încep pe 12 octombrie
Proba scrisă va avea loc în data de 12 octombrie, iar interviul şi evaluarea CV-ului se vor desfăşura în perioada 17 octombrie – 17 noiembrie. Pentru fiecare probă de concurs punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare este de 35 de puncte. Potrivit metodologiei, sunt declaraţi “admişi” candidaţii care au realizat un punctaj de cel puţin 35 de puncte pentru fiecare probă şi din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs, un punctaj total de cel puţin 105 puncte. Este declarat “promovat” la concurs candidatul “admis” care a obţinut cel mai mare punctaj total. În cazul egalităţii de punctaj, este declarat “promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisă. Dacă şi în această situaţie egalitatea se păstrează, pentru unităţile de învăţământ cu filiera tehnologică, este declarat “promovat” candidatul care este de specialitate: inginer, economist, medic etc., după caz, iar la filiera vocaţională, cel care are specialitatea corespunzătoare profilului predominant al unităţii de învăţământ, iar pentru celelalte unităţi de învăţământ este declarat “promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu. Dacă şi în această situaţie egalitatea persistă, este declarat “promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de evaluare a Curriculumului Vitae. Rezultatele vor fi afişate pe 18 noiembrie, iar contestaţiile se vor depune în perioada 21 – 23 noiembrie. Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale sunt prevăzute pentru intervalul 24 noiembrie – 9 decembrie. Ultima etapă a concursului – validarea în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a rezultatelor finale şi transmiterea acestora la minister – este programată în data de 16 decembrie.
Roxana Lupu

1 COMENTARIU

  1. ISFANE … DACA LAI AVUT PE CALINOIU model ESTE CLAR DE CE TE CONDUC DIRECTORI DE SCOLI ….DIRECTORUL DE LA ANINOASA PIETROI SE LAUDA CA DIN ORDINUL TAU NU SCOATE LA CONCURS POSTUL PT. FEMEIE DE SERVICI LA SCOALA CENTRU ….. SI TRANSFERA PE POST PE O ANALFABETA ANGAJATA TEMPORAR LA SCOALA STERPOAIA…. ISFANE VA FI SCANDAL CIT INSPECTORATUL…. POATE CHIAR STI CEVA……. DIRECTORUL SE PLIMBA CU CODUL MUNCII PE LA CIRCIUMA LUI MIELACHE SI SPUNE LA OAMENI CA ESTE LEGAL SA NU SCOATA LA CONCURS… TOT LA CIRCIUMA SA DISCUTAT CA A LUAT DIRECTORUL CAZ DE SITUATIE DE LA SOCRUL, PERSOANEI…. DE CE ATITA INTERES, DACA NU ESTE, AR SCOATE POSTUL LA CONCURS….. LOGICA ESTE ALTA – DACA ESTI ANGAJAT TEPORAR LA REVENIREA PE POST A VECHIULUI TITULAR PLECI…. DACA VREI ALT POST DAI CONCURS , E LOGIC. ISFANE IN CONCLUZIE … TIE FRICA DE DIRECTORUL PIETROI.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here