87 de prime de mobilitate, acordate de AJOFM Gorj

389

Gorjenii aflaţi în căutarea unui job şi sunt dispuşi să facă naveta pe o distanţă mai mare de 50 de kilometri sau chiar să-şi schimbe domiciliul dacă îşi găsesc un loc de muncă departe de casă, sunt stimulaţi de stat, prin oferirea unor prime de mobilitate. În acest caz, s-au aflat în anul curent nu mai puţin de 87 de şomeri înregistraţi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Gorj.

Faţă de indemnizaţia de şomaj, şomerii gorjeni trebuie să ştie că mai pot beneficia de încă un ajutor din partea statului, mai precis de o primă de mobilitate, reglementată de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Actul normativ stabileşte că şomerii care se angajează şi se deplasează în alte localităţi pentru locul de muncă pot primi, la cerere, prime de mobilitate, care sunt de două feluri: de încadrare şi de instalare.
De prima de încadrare pot beneficia persoanele care se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 de kilometri de localitatea în care îşi au domiciliul stabil. Prima de încadrare este egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă (ISR) în vigoare la data acordării. Deoarece acesta este în prezent în valoare de 500 lei, prima de încadrare va fi în cuantum de 1.000 lei. Totodată, şomerii care se încadrează în muncă într-o altă localitate şi îşi schimbă domiciliul, vor primi din partea statului o primă de instalare egală cu de şapte ori valoarea ISR, adică de 3.500 lei.

Sume alocate în valoare de 284.500 lei
În acest an, AJOFM Gorj a făcut plăţi în valoare de 284.500 lei pentru prime de mobilitate, fie că au fost de încadrare sau de instalare. “Am avut în plată 8 şomeri care s-au angajat la o unitate ce se afla la peste 50 de kilometri de domiciliu, astfel că, pentru aceştia le-am achitat suma de 8.000 lei. De asemenea, în 2014, s-au acordat 79 de prime de instalare în sumă totală de 276.500 lei, pentru 79 persoane din judeţul Gorj care în perioada în care au beneficiat de indemnizaţie de şomaj s-au încadrat, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, şi-au schimbat domiciliul”, a declarat Diana Văduva, purtător de cuvânt al AJOFM Gorj.
Este de precizat că nu pot primi primă de mobilitate cei care au mai beneficiat de acest drept în ultimele 36 de luni şi nici cei care în ultimii doi ani au mai lucrat la acelaşi angajator.

Conform reglementărilor legale, primele se vor acorda doar persoanelor care se încadrează în muncă pe o perioadă de cel puţin 12 luni. Pentru acordarea celor două tipuri de prime, care, atenţie, nu se cumulează, şomerii din judeţul nostru trebuie să depună la AJOFM Gorj următoarele documente: o cerere în acest sens privind mobilitatea, actul de identitate în copie care să ateste domiciliul, dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea. De asemenea, ataşat acestor documente, şomerii trebuie să depună şi un angajament pentru respectarea obligaţiei de a restitui integral sumele primite, în situaţia în care raporturile de muncă sau de serviciu încetează într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, din motive imputabile persoanei, care constituie titlu executoriu, potrivit legii.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here