1.070 de gorjeni s-au pensionat anticipat

239

Potrivit conducerii Casei Judeţene de Pensii (CJP) Gorj, gorjenii care îndeplinesc condiţiile de înscriere la pensie anticipată sau anticipată parţial, pot solicita înscrierea la aceste categorii de pensii. În acest an, în intervalul 1 ianuarie – 30 iunie, la sediul instituţiei au ajuns nu mai puţin de 1.070 de cereri pentru pensionare anticipată.

Cererea de înscriere la pensie anticipată şi pensie anticipată parţială, împreună cu actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege se depun la CJP Gorj, cu 30 de zile calendaristice înainte de data îndeplinirii condiţiilor de pensionare. Cererile se pot depune oricând, urmând ca după 45 de zile, persoanele să primească decizia. Conform Danielei Negoiţă, directorul adjunct al Casei de Pensii Judeţene, la finele celui de-al doilea trimestru, mai exact la 30 iunie a.c., erau înregistrate 1.070 de cereri, din care4 213 fără penalizare şi 857 cu penalizare. „În cazul beneficiarilor de pensie anticipată fără penalizare, aceştia nu trebuie să aibă neapărat vârsta standard, dar trebuie să aibă 43 de ani lucraţi şi astfel au pensie întreagă ca şi cum ar fi la limită de vârstă. Cei care au parte de penalizare, pot ieşi cu 5 ani mai devreme la pensie, dar trebuie să aibă un stagiu complet de 35 de ani lucraţi, penalizarea fiind în funcţie de vârsta cu Care a ieşit la pensie”, a declarat directorul adjunct al Casei Judeţene de Pensii Gorj.

Condiţii legale
Potrivit prevederilor Legii nr. 263/2011 privind sistemul unitar de pensii publice, intrată în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, pensia anticipată se cuvine cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin opt ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege.
Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al pensiei pentru limită de vârstă, în timp ce cuantumul pensiei anticipate parţiale se determină din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare lună de anticipare. Procentul de penalizare a cuantumului pensiei este fix de 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, ceea ce poate conduce la o penalizare maximă de 45% din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă. Legislaţia anterioară prevedea procente diferenţiate, cuprinse între 0,5% şi 0,50%, iar penalizarea maximă ajungea la 30%. Penalizarea se aplică până la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă. La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată parţială se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate parţiale. Pensia anticipată sau pensia anticipată parţială se transformă din oficiu în pensie pentru limită de vârstă, care se acordă începând cu data îndeplinirii condiţiilor privind vârsta standard de pensionare sau vârsta standard redusă, conform prevederilor legale, pentru acordarea unei pensii pentru limită de vârstă.

Fără incompatibilităţi la Gorj
Daniela Negoiţă, directorul adjunct al CJP Gorj, mai spune că, la nivelul judeţului nostru, nu există la ora actuală persoane care s-au pensionat anticipat, dar au mai şi lucrat, fie şi cu un contract de doar două ore. Legea le interzice celor care se pensionează anticipat să aibă şi contracte de muncă. Dacă sunt descoperiţi oameni care au încălcat prevederile şi au lucrat, persoanele în cauză trebuie să returneze pensia încasată până la data la care optează pentru pensie sau pentru venitul salarial. Odată ce s-au înscris la pensie anticipată sau anticipată parţial, gorjenii nu mai au dreptul la niciun fel de alte venituri.
Actele necesare pentru înscrierea la pensie anticipată sau anticipată parţială sunt: cerere tip pentru înscrierea la pensie; carnetul de muncă (original şi copie); alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată; actele de stare civilă (carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie în original şi copie); livretul militar (original şi copie); diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi; dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate; adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (în original); adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (în original); acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr.118/1990, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (în original); alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here