Se pregăteşte a treia sesiune de finanţare prin schema „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”

653

Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale are în vedere lansarea celei de a 3-a sesiuni de depunere a cererilor de sprijin în cadrul Schemei de ajutor de stat ,,Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” în perioada 2 martie – 15 mai 2020.

Pentru asistență tehnică în ceea ce privește identificarea terenurilor forestiere și elaborarea dosarului tehnic, potențialii beneficiari se pot adresa experților de la centrele județene APIA, precum și experților Gărzii Forestiere (GF), atât în perioada premergătoare sesiunii (lunile decembrie, ianuarie și februarie) cât și pe parcursul acesteia. Cu toate acestea, potențialii beneficiari trebuie să aibă în vedere că Dosarul tehnic nu poate fi depus la GF, în vederea avizării, mai târziu de 30 aprilie 2020. Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (hectar), proprietarilor (inclusiv Unităților Administrativ Teritoriale) de păduri din fondul forestier național, în baza unui angajament pentru o perioadă de 5 ani și vizează compensarea pierderilor de venit şi a costurilor suplimentare suportate de beneficiar ca urmare a implementării unuia sau a celor două pachete ale schemei de ajutor de stat: Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște, pentru care beneficiarul primește 38 euro/an/ha pentru întreaga suprafață inclusă în angajament; Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri, pentru care beneficiarul primește 137 euro/an/ha pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2 (Acest pachet poate fi accesat numai împreună cu Pachetul1). Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza schemei de ajutor de stat este de 100%. Pentru suprafețele mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea sprijinului financiar, astfel că nivelul plăților va fi ajustat. Suprafaţa minimă pentru care se încheie un angajament pentru pachetul 1 este de 100 ha. Proprietarii de terenuri forestiere care dețin suprafețe mai mici și/sau care nu îndeplinesc condițiile de accesare se pot asocia pentru a aplica în cadrul schemei de ajutor de stat. Pădurile încadrate în tipul I funcțional (TI – conform prevederilor amenajamentului silvic) nu sunt eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat, iar terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi trebuie să nu reprezinte mai mult de 15% din suprafața angajată.Etape premergătoare depunerii cererii de sprijin: Elaborarea dosarului tehnic; Obţinerea avizului GF pentru dosarul tehnic. Potențialii beneficiari se pot adresa experților APIA și GF pentru asistență tehnică în ceea ce privește identificarea terenurilor forestiere și elaborarea dosarului tehnic începând cu data publicării Ghidului solicitantului (GS) pe site-ul APIA (GS a fost aprobat și este publicat pe site-ul APIA). Etape aferente depunerii cererii de sprijin și selectării beneficiarilor: Depunerea cererii de sprijin la centrele județene APIA; Evaluarea cererii de sprijin de către experții APIA; Selecția beneficiarilor în funcție de punctajul acordat (în cazul în care valoarea cererilor de sprijin depuse depășește alocarea financiară a sesiunii). Etape aferente implementării angajamentului: Depunerea anuală a cererilor de plată (pentru sesiunea 3 cererea de sprijin reprezintă cerere de plată pentru anul 1 de angajament; Verificarea administrativă și pe teren de către APIA/GF a lucrărilor efectuate și a respectării condițiilor prevăzute în angajament; Plata către beneficiar.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here