Scriitorul Ion C. GOCIU a plecat să-și doarmă somnul de veci lângă iubita sa soție, Nelly Gociu

1537

La data de 30 noiembrie 2021, de ziua Sfântului Apostol Andrei, scriitorul și colonelul în retragere Ion C. GOCIU, nemaiputând suferi singurătatea, a plecat să-și doarmă somnul de veci lângă iubita sa soție, Nelly Gociu, în Cimitirul Municipal din Târgu-Jiu.

Col. (rtr.) Ion C. GOCIU s-a născut la 10 mai 1934, în comuna Ciuperceni, Județul Gorj. Are studii economice civile și studii militare superioare de logistică. După pensionare, s-a apucat de scris romane și nuvele: „De la Văianu la Toronto”, 2010 (roman); „Cireșe amare”, 2011 (nuvele); „Maia” – vol. I, 2012 și „Maia” – vol. II, 2013 (roman); „La vârsta senectuții”, 2014 (roman); „Copilul nedorit”, 2015 (roman); „Brăila – orașul speranțelor”, 2017(roman). Debutează cu volumul „Din Văianu la Toronto”, carte lansată la 7 iulie 2010, în Târgu-Jiu, și la 14 septembrie 2010, în satul natal, Ciuperceni.
Volumul de nuvele „Cireșe amare” a fost lansat în data de 4 august 2011, în avanpremieră la Atelierul Național de poezie Serile la Brădiceni, 7-8 septembrie 2011. Ediția a doua revăzută și adăugită, a fost publicată de Editura Tipo Moldova OPERA OMNIA, PROZA SCURTA CONTEMPORANA, nr. 72, de colecție, în anul 2014.
Romanul „Maia”, în două volume, a fost publicat de Editura Societatea Scriitorilor Militari. Primul volum a fost lansat la 19 martie 2012, iar al doilea volum a fost lansat în 14 martie 2013.
„În cazul domnului Ion C. Gociu, avem de a face cu un autor de concepție clasică, foarte interesant, atent nu numai la conținutul inedit al evocării, dar și la construcția textului narativ în ansamblu, registrul diegezei „dorice” întrețesându-se cu subiectivismul consemnărilor jurnaliere, în binecunoscuta convenție a genului. E, altfel zis, vorba de o proză foarte bine dozată ficțional și episodic, impresia de autenticitate fiind puternică și plină de antren”, îl caracteriza scriitorul și profesorul Zenovie CÂRLUGEA, la 12 februarie 2012. Referitor la romanul „Maia”, domnul CÂRLUGEA a spus: „Maia este un roman bine scris, de o cursivitate surprinzătoare în declicurile sale episodice, aducând în literatură anii războiului din urmă cu acea sarabandă a nenorocirilor abătute peste etnii și popoare, într-o încleștare incriminantă și absurdă. Prelungirea acțiunii până în zilele noastre este destul de grăitoare pentru destinul unei comunități, parte integrantă a societății românești, a cărei problematică rămâne în continuare de actualitate”.
„Ion C. Gociu reprezintă un caz special, în peisajul literar și în contextul epicii narativ–ficționale ale Gorjului. Pot sintetiza ca o trăsătură integralistă a acestei scrieri prozastico-fresciale că ea și-a cucerit statutul de titlu încununat cu atributul izbânzii grație mai ales unei sinteze remarcabile a celor patru paradigme comunicaționale: structural-expresivă, formal-tranzacțională, relațional-sistemică, fenomenologico-praxiologică”, a spus profesorul și scriitorul Ion Popescu-Brădiceni. Lansarea romanului „La vârsta senectuții”, apărut la Editura Societatea Scriitorilor Militari, a avut loc la data de 10 mai 2014, când autorul împlinea onorabila vârstă de 80 ani, la Sala de conferințe a Muzeului Județean de Istorie „Al. Ștefulescu” Târgu Jiu. Exact acolo unde distinsul prozator și colonel în rezervă Ion C. Gociu a mai repurtat un binemeritat succes de public odată cu apariția primei ediții a romanului său MAIA.
„Copilul nedorit”, este un roman apărut la Editura Societatea Scriitorilor Militari, la 12 iulie 2015. Această carte la care o aduce ca și coautor pe doamna Nelly Gociu, cea care vreme de peste cincizeci de ani i-a fost parteneră de viață, dorind probabil așa să își arate și public recunoștința față de femeia care i-a fost alături la trecerea prin vâltoarea vremurilor, împărțind bucurii și necazuri.
Romanul „Brăila – orașul speranțelor” a apărut la Editura PIM Iași și face parte dintr-o trilogie. Volumul 1, „Măria Gugioanii” a fost editat în anul 2017. „Și de data aceasta, domnul Ion C. Gociu surprinde cititorii cu un roman al cărui conținut îmbină înfățișarea realității de odinioară, așa cum a fost, cu includerea imaginarului, a ficțiunii, fără de care orice carte ar cantona doar în terenul istoriei și mai puțin în acela al literaturii. Într-adevăr, retrospectiva oferită aduce în memorie fapte sociale, întâmplări și oameni care au fost și de care autorul este indisolubil legat, genetic și cultural. Prin ceea ce propune – cu binecunoscutul său talent – este de natură să învioreze viața literară gorjenească și națională, să retrezească sentimente general-umane de atașament față de cei ce ne-au adus pe lume și ne-au lăsat bruma de moștenire (materială, spirituală) de la care am pornit pe drumul existenței”, spunea Prof. Dr. Nicolae Brânzan.
Volumul 2, „Brăila – Orașul amintirilor” – „Nea Costică” a fost editat în anul 2018 și lansat la 1 august 2018 la Brăila. Este cea de a doua partea unei trilogii, ce continuă traseul biografic al familiei autorului, traseu început la Gura Puturoșii din zona Jiului de Sus, trecut prin Brăila odată cu venirea în acest oraș, leagăn de posibilități și speranțe, a văduvei lui Ion Gugea, Maria Gugea, și a celor doi copii, Ghiorghiță și Costică, mânați de o poveste de viață redată cu exactitatea amănuntelor în primul volum „Brăila – Orașul speranțelor (Măria Gugeoanii)”.
„Această carte, ca și celelalte, cu o proză scrisă cursiv, fără împodobirea excesivă a metaforei, ca o poveste depănată de bunici nepoților uimiți de tot ceea ce află, este o narațiune ce vine din sevele vieții și conturează viața reală a acelor timpuri și locuri, însămânțată prin cuvântul specific lexicului local, păstrat cu sfințenie, într-o stare emotivă specială. O frumoasă scriitură în care condeiul zburdă cu o lejeritate neașteptată printre nenumărate întâmplări și situații, construind acest melanj în care fiecare ciob de gând participă cu strălucirea ideatică proprie în scopul coagulării unui tot. Este viață în tot ceea ce cuprinde acest volum”, spunea doamna Lucica PĂTRAȘCU, în ziua lansării.
„Nu prea voluminoasă, dar remarcabilă, proza scurtă și de amploare epică oferită de Ion C. Gociu, la vârsta senectuții, are un număr apreciabil de cititori, recrutați, cu preponderență, din contingentele de oameni de diferite vârste, în primul rând, de maturi și vârstnici. Lotul numeros de cititori este evidențiabil, mai ales, pentru faptul că prozatorul a scris și a tipărit cărțile de proză într-un interval scurt, de nici un deceniu, între anii 2010 și 2018. Lăudabile sunt apetența, ritmul scriptural și abilitatea narațiunii, portretisticii, adeseori anecdotice și episodice, descrierii sumare și sugestive, ca și dialogul alert, simplu, adecvat realismului popular adoptat de autor”, a scris profesorul și criticul literar Ion Trancău.
Scriitorul Ion C. Gociu a fost membru al Societății Scriitorilor Militari – București, al Ligii Scriitorilor – Filiala Cluj, al Societății de gestiune a drepturilor de autor OperaScrisa.ro, al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni „Alexandru Doru Șerban” și al Cenaclului „Columna” – Gorj. A fost Președinte de onoare al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala „Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu.
Militar de carieră, familist desăvârșit, sfătuitor pentru tânăra generație, Ion C. GOCIU lasă un mare gol în comunitatea gorjeană și în inimile celor care l-au cunoscut. Pios omagiu, recunoștință veșnică și amintire de neuitat.
Col. (rtr.) Gheorghe BUŞE, A.N.C.E. „R.M.” Gorj

1 COMENTARIU

  1. Regrete sincere și condoleanțe celor îndurerați!!! Dumnezeu să-l odihnească în pace! Drum lin la stele, domnule colonel! Mulțumesc pentru publicarea articolului!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here