Rugăciune către Sf. Mc. Irinarh! – ,,Mucenicul Tău, Doamne, Irinarh, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru Atotputernic”!

745

Vom începe cu o Rugăciune care se spune în fiecare post şi vom încheia cu o temeinică Rugăciune către Sf. Mc. Irinarh!
,,Dumnezeul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, Cel ce mai înainte ai întocmit, prin Legea Ta cea Veche și Nouă, aceste zile de post, la care ne-ai învrednicit să ajungem acum, pe Tine Te lăudăm și Ție ne rugăm: întărește-ne cu puterea Ta, ca să ne nevoim întru ele cu sârguință, spre mărirea numelui Tău celui sfânt și spre iertarea păcatelor noastre, spre omorârea patimilor și biruință asupra păcatului; ca împreună cu Tine răstignindu-ne și îngropându-ne, să ne ridicăm din faptele cele moarte și să petrecem cu bună plăcere înaintea Ta întru toate zilele vieții noastre. Că Ție se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Hristoase, Dumnezeule, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte, și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, Amin”!
,,Mucenicul Tău, Doamne, Irinarh, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru Atotputernic; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule! Sfinte Mucenice Irinarh, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi şi de smintelile vieţii şi de patimile ce mă supără pe mine, alină-mi mintea mea, Mucenice Irinarh, şi mă învredniceşte să laud senin sfântă pomenirea ta! Vitejeşti cununi ca un viteaz luptător luând, Mucenice Irinarh, te-ai mutat de pe pământ la pacea cea fără luptă şi la Lumina Vieţii Cea Adevărată, de Dumnezeu fericite! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Cu izvoarele sângelui stingând văpaia prigonitorilor, ai udat gândurile credincioşilor, ca să înflorească cu dreaptă credinţă dragostea vieţii veşnice, Mucenice Irinarh! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Ceea ce ai încăput în pântecele tău pe Cuvântul Cel Neîncăput şi L-ai născut, Cortule în care Dumnezeu a încăput, miluieşte-mă de întreitele valuri ale răutăţilor celor cumplite, care mă îmbulzesc pe mine, Curată. De aceea, Sfinte Mucenice Irinarh, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Întăritu-te-ai cu Dumnezeiască Putere şi ai mers spre lupte, cu îndrăzneală, preafericite, suferind răni şi chinuri de la duşmani, purtătorule de luptă, mucenice preaviteazule! Putere ţi-a dat ţie Hristos, Marele Purtător de luptă, să strici înşelăciunea şi să ruşinezi pe vrăjmaşul cel ce se laudă fără de ruşine şi fără de vreme şi în zadar se făleşte, Mucenice Irinarh! În cele din urmă, surpat-a pe şarpele cel începător de răutate, ceata sfinţilor cu osteneli bărbăteşti luptându-se tare şi cu Puterea Dumnezeiescului Duh, răbdând bătăi şi legături! În acest post, Dumnezeiasca Scară, pe care a văzut-o luminat de demult Iacov întinsă de pe pământ la Cereasca Înălţime, pe Preacurata Maria, Palat al Stăpânului, să o lăudăm, Amin”!
drd. Radu FĂINIŞI, Master în Teologie

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here