Referent debutant nou pentru Primăria Ţicleni

557

Primăria orașului Țicleni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de referent debutant în cadrul Compartimentului Cadastru. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Singura condiţie specifică necesară în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: candidaţii să fie absolvenţi de studii medii, definitivate cu diplomă de bacalaureat. Termenul limită de depunere a dosarelor este 16 octombrie, ora 16.00. Proba scrisă a concursului va avea loc pe 27 octombrie, ora 10.00, iar interviurile vor fi susţinute pe 29 octombrie, la aceeaşi oră.
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care arată vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here