Noi salariaţi în subordinea directorului Marian Rotaru

600

Direcţia Publică de Patrimoniu Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a patru posturi contractuale vacante de asistent medical debutant şi patru posturi contractuale vacante de asistent medical din cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală Şcoli.

La ora actuală, Direcţia Publică de Patrimoniu este condusă de fostul primar al comunei Leleşti, Marian Rotaru. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale din cadrul Direcţiei Publice de Patrimoniu sunt: pentru asistent medical debutant – absolvent(ă) şcoală postliceală sanitară, specializarea asistent medical generalist, fără vechime în specialitatea studiilor; pentru cele patru posturi de asistent medical – absolvent(ă) şcoală postliceală sanitară, specializarea asistent medical generalist; vechime în muncă conform specialităţii studiilor – minim 6 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 1 noiembrie 2016, ora 16.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 10 noiembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 15 noiembrie 2016, ora 10.00 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea posturilor amintite mai sus trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here