MADR: O altă sub-măsură de finanțare, prelungită până la 31 martie

817

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță prelungirea sesiunii de depunere a cererilor de finanţare din cadrul Măsurii 4 – Investiţii în active fizice, sub-măsura 4.2 Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole – componenta investiţii în abatoare de capacitate mică în zona montană până la data de 31 martie 2021, ora 16.00.
Pentru accesare, solicitantul trebuie să: demonstreze încadrarea în categoria beneficiarilor eligibili în baza documentelor de înființare sau a verificărilor ONRC; proceseze produse agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa 1 la Tratatul pentru Funcționarea UE în scopul obținerii de produse Anexa I și non-Anexa I; demonstreze capacitatea de cofinanțare a investiției; demonstreze viabilitatea economică a investiției în baza documentelor tehnico-economice; nu fie în dificultate financiară în conformitate cu legislația în vigoare; demonstreze că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor 3 ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat. Valoarea ajutorului este de până la 300.000 de euro pentru abatoare de capacitate mică în zona montană.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here