Filiala Gorj a Ligii pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari (L.A.D.P.M. Gorj), la ora bilanțului pentru anul 2021

952

Joi, 20 mai 2022, începând cu ora 10:00, la Cercul Militar din Târgu-Jiu s-a desfășurat Adunarea Generală a Filialei Gorj a Ligii pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari (L.A.D.P.M. Gorj).

Filiala gorjeană a Ligii pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari (L.A.D.P.M. Gorj), a fost constituită miercuri 16 septembrie 2020, la Clubul Pensionarilor Militari din Municipiul Târgu-Jiu, în prezența domnului Gl. bg. (rtr.) Nicolae GROPAN – președintele Ligii și col. (r.) Popa Iulius – vicepreședinte. Deoarece în anul 2021 nu s-a putut ține Adunarea Generală din cauza pandemiei de COVID-19, aceasta este prima Adunare Generală de la constituirea Filialei.
În sala de lectură a Cercului Militar din Târgu-Jiu, în prezența unui grup restrâns de membrii, dar cu reprezentare statutară, s-au desfășurat lucrările Adunării Generale anuale a Filialei Județului Gorj a L.A.D.P.M. cu următoarea ordine de zi:
1. Analiza activității Biroului de conducere al Filialei Gorj pentru perioada septembrie 2020 – până în prezent. Raportor: Col. (r.) Mihai Homescu.
2. Analiza Execuției bugetare pe anul 2021 și aprobarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022. Raportor: col. (r.) Cristian Gădău.
3. Prezentarea Raportului anual al Cenzorului. Raportor: Col.(rtr.) Gigi Bușe.
4. Prezentarea, discutarea și formularea de propuneri pentru completarea noului proiect de Statut L.A.D.P.M.
5. Discuții.
6. Alegerea Biroului de conducere pentru următorii 4 ani și a delegatului pentru Adunarea Generală a L.A.D.P.M.
Rând pe rând s-au prezentat și aprobat documentele conform ordinii de zi, iar vechea conducere și-a încetat mandatul și descărcarea de gestiune. A urmat alegerea noii conduceri, astfel că Biroul de conducere al filialei are următoarea componență: Homescu Mihai Ion – președinte, Gădău Cristian – vicepreședinte, Omeanu Gabriel – secretar, Mainerici Constantin – contabil-casier și Bușe Gheorghe – cenzor. Sediul social al filialei este același cu al celor de la Cultul Eroilor, adică: Municipiul Tg.-Jiu, str. Constantin Stanciovici Brănișteanu, nr. 3, etaj, județul Gorj. Pentru Adunarea Generală a L.A.D.P.M. a fost ales ca delegat, în afara președintelui, care este membru de drept, domnul Gădău Cristian.

Liga pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari – L.A.D.P.M., scop și obiective
LIGA s-a constituit în scopul apărării tuturor drepturilor legale și morale ale membrilor săi în relațiile cu Statul român, reprezentat prin structurile sale din componenta Sistemului național de ordine publică și siguranță națională sau cu oricare alte structuri naționale și internaționale cu care aceștia intră în contact în întreprinderea demersurilor pentru obținerea drepturilor ce li se cuvin, precum și pentru a contribui prin toate mijloacele legale la dispoziție pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de trai a membrilor, a membrilor de familie și a urmașilor acestora.
Pentru îndeplinirea acestui scop Liga își propune următoarele obiective:
a) monitorizarea permanenta a modului in care sunt respectate demnitatea, onoarea și tradițiile militare și intervenția prin toate mijloacele legale pentru combaterea oricărei încercări de atingere a acestora;
b) reprezentarea, promovarea, susținerea și apărarea interesele membrilor asociați, în fața organelor puterii legislative și executive – centrale și locale -, a altor organe și organizații din țară și străinătate;
c) participarea la inițierea, elaborarea și promovarea actelor normative în domeniul protecției și asistentei sociale și medicale atât pentru membrii structurilor asociate, cât și pentru familiile acestora;
d) participarea activă la toate formele de promovare și conservare a tradițiilor militare românești;
e) militarea fermă pentru respectul cuvenit slujitorilor țării în haină militară, a urmașilor acestora, pentru păstrarea și cultivarea valorilor morale și a tradițiilor istorice ale poporului român, a valorilor euroatlantice, a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului stipulate în Constituția României, Declarația Universală a Drepturilor Omului și Convenția Europenă a Drepturilor Omului, și altor documentele interne și internaționale în domeniu.
Ca insemne de reprezentare Liga Pentru Apărarea Drepturilor Militarilor are emblemă, ștampilă, steag propriu, insignă, fanioane etc.
Calitatea de membru al Ligii o au: pensionarii militari, membrii familiilor acestora si beneficiarii de pensii militare de urmaș, calitate dovedită cu acte legale, care recunosc și respecta prevederile Statutului Ligii și completează adeziunea de înscriere.

Starea pensiilor militare
După paisprezece ani de discuții, de propuneri legislative, de intervenții la instituțiile abilitate, după proteste de stradă și pichetări, lucrurile au rămas în același stadiu. Având în vedere contextul politic contemporan, este de neînțeles faptul că, în ciuda tuturor demersurilor făcute de rezerviștii militari, reprezentanții politici, prin neimplicare, nu au făcut decât să contribuie la adâncirea acestor probleme. Astfel s-a ajuns la situația cu care ne confruntăm astăzi, când pensiile militare nu au mai fost mărite din anul 2008, ele fiind indexate, începând cu anul 2013, doar cu derizoriul indice al inflației, între 1 și 5%, dar nu în toți anii, în comparație cu cele civile, care au crescut în ultimii ani cu procente semnificative. În schimb, pensiile militare au fost ,,înghețate” prin ordonanțele 57/2015 și 59/2017, care au golit de conținut legea 223/2015, determinând discrepanțe uriașe între recenții și mai vechii pensionari.
Gigi BUȘE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here