Concurs pentru șefia Poliției Țicleni

1017

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Gorj organizează un nou concurs, de această dată pentru ocuparea postului de șef al Poliției Orașului Țicleni, cu recrutare din sursa internă. La examen pot participa ofiţerii de poliţie care sunt absolvenţi de studii universitare cu diplomă de licenţă sau ciclul I de studii universitare, într-unul din domeniile fundamentale de Științe Sociale, într-una din ramurile: științe juridice, științe administrative, științe ale comunicării sau științe militare, informații și ordine publică sau în domeniul fundamental științe inginerești.

De asemenea, candidații trebuie să fie absolvenți de studii de master sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției sau în domeniul management.

O altă condiție este să deţină sau să obţină permis de conducere, categoria B, să aibă vechime în muncă, din care în Ministerul Afacerilor Interne cinci ani.

,,Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, la data de 26 septembrie 2019, orele 12.00 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecție, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale. În cadrul interviului, fiecare membru al comisiei de concurs/examen adresează întrebări candidatului, fără a depăşi tematica și bibliografia afișate şi în concordanţă cu atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute în fişa postului scos la concurs. Pentru fiecare întrebare se elaborează o grilă de interpretare, care va fi afişată la finalizarea interviului cu ultimul candidat înscris la concurs/examen. Nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de membrii comisiei cu două zecimale, fără rotunjire. Notele se acordă independent de fiecare membru al comisiei de concurs/examen şi se trec în borderou. Aprecierea interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat 《admis》 candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au obținut aceeaşi notă, este declarat 《admis》 la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs”, se precizează într-un comunicat al IPJ Gorj.

Durata de desfăşurare a interviuluu va fi stabilită de comisia de examen, fără a depăşi limita maximă de trei ore.

Interviul va fi înregistrat audio sau video.

,,Polițistul nemulțumit de rezultatul de la proba interviu pe subiecte profesionale poate formula contestație o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.

Contestaţiile se soluţionează de către comisia constituită în acest scop în termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora. Nota acordată după soluţionarea contestaţiilor la interviu este definitivă. Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin afişare la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj. Înscrierile la concurs se fac, în zilele lucrătoare, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj – Serviciul Resurse Umane, din municipiul Târgu-Jiu, pe bază de cerere  de înscriere, depuse până la data de 5 septembrie 2019, orele 16.00″, se mai precizează într-un comunicat al IPJ Gorj.

În prezent, comisarul șef Lucian Constantin Vîrjan  este împuternicit la comandă, la Poliţia oraşului Ţicleni.
L.F.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here