CONCURS JUDEȚEAN „SPORTIVI ÎN ACŢIUNE!” – 05 IUNIE 2019

1307

Să facem din mişcarea fizică o bucurie, o necesitate !Să-i ajutăm pe copii să descopere şi să înţeleagă frumuseţea mişcării, să dorească să atingă perfecţiunea în executarea ei şi să înfăptuiască ceea ce e frumos! Educaţia fizică şi activităţile sportive trebuie să constituie preocupări constante pentru toţi factorii responsabili de educaţia generaţiilor în formare, de sănătatea şi capacitatea biomotrică a populaţiei. Preocuparea noastră, a educatoarelor, pentru întărirea sănătăţii şi creşterea capacităţii de muncă fizică şi intelectuală a copiilor, am împletit-o cu trezirea interesului lor de a practica sistematic exerciţiile fizice pe tot parcursul vieţii. La vârsta preşcolară, mişcarea este o activitate naturală, ce izvorăşte din trebuinţele fireşti, de manifestare a calităţilor fiinţei umane, participarea copiilor fiind benevolă, primând dorinţa şi nevoia lor de joacă. Având în vedere derularea la nivel naţional al Programului „Kalokagathia”, educatoarele şi părinţii şi-au manifestat dorinţa şi disponibilitatea de a desfăşura diverse activităţi cu caracter sportiv, programe artistice, spectacole, de a organiza excursii, drumeţii cu caracter sportiv şi desfăşurarea unor acţiuni în parteneriat.
Începând cu anul școlar 2007-2008, anual, GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „MIHAI EMINESCU”, Tg-Jiu, Gorj, condusă de director prof. ANA-MARIA BÎZDOACĂ, organizează și desfășoară întrecerile sportive „SPORTIVI ÎN ACȚIUNE!”. Această activitate este inclusă în Calendarul activităților proiectului județean „JOC, MIŞCARE, SĂNĂTATE …” din cadrul Programului naţional „KALOKAGATHIA” de stimulare a interesului pentru educaţie fizică şi sport în rândul copiilor preşcolari. La acțiune au participat preșcolari de la toate cele 12 grupe ale unității noastre de învățământ, părinți ai acestora, școlari mici – elevi din cls. pregătitoare, cls. I și cls. a II-a ale școlilor partenere (COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”, TG-JIU, ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”, TG-JIU, ŞCOALA GIMNAZIALĂ „POMPILIU MARCEA”, TG-JIU, LICEUL TEOLOGIC, TG-JIU), reprezentanți ai mass-mediei locale. Aceste întreceri au avut probe diferite care urmăresc cultivarea interesului și a dragostei pentru exercițiul fizic, pentru jocurile de mișcare și activitățile sportive, în rândul copiilor și adulților, precum și atragerea preșcolarilor și școlarilor mici la activitățile cu caracter sportiv şi popularizarea rolului educației fizice în dezvoltarea armonioasă a copiilor. De asemenea, prin intermediul acestora, se urmărește conștientizarea părinților cu privire la importanța pe care o are mișcarea, sportul în sănătatea fizică și psihică a copiilor și promovarea respectului și interesului față de sine și față de ceilalți, în rândul copiilor.
Pe parcursul întrecerilor sportive, participanții au trăit din plin atmosfera competiției și la final s-au bucurat de rezultatele obținute, fiind recompensați cu diplome și premii. Ne dorim ca pe viitor, să extindem parteneriatul și să avem mai mulți participanți la aceste întreceri sportive, semn că mișcarea este o prioritate a tuturor factorilor responsabili – părinți, cadre didactice, autorități locale etc.
PROF. ILEANA LASTOVIEȚCHI, GRĂDINIȚA P.P. „MIHAI EMINESCU”, TG-JIU, GORJ

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here