Afaceristul Iavorski, victorie peste cele 75 de milioane de euro ale CEO

805

Compania Unicom Tranzit, aparţinând afaceristului moldovean Constantin Iavorski, abonat la contractele de acest gen derulate în ultimii ani de fostul SNLO, a reuşit performanţa de a anula recent în instanţă procedura de achiziție publică organizată de Complexul Energetic Oltenia pentru transportul feroviar de cărbune. Procedura organizată de Complexul Energetic Oltenia avea în vedere un acord-cadru corespunzător unei perioade de doi ani, cu o valoare estimată de 337 milioane de lei, echivalentul a 75 de milioane de euro. Compania a contestat iniţial documentaţia de atribuire a licitaţiei la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor care a respins în decembrie solicitarea Unicom Tranzit.

În luna noiembrie Complexul Energetic Oltenia anunţa pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice că va aloca peste 675.000.000 de lei fără TVA, pentru transportul feroviar al cărbunelui şi păcurii, timp de patru ani. Potrivit anunţului de partipare de pe SEAP societatea urma să organizeze o licitaţie deschisă pe 10 decembrie. Contractul prevedea încheierea unui acord cu un singur agent economic, iar termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente era 7 decembrie. Se prevedea de asemenea că banii provin din fonduri proprii, iar serviciile ar fi urmat să fie prestate pentru aprovizionarea Sucursalelor Energetice Craiova şi Turceni. Se estima că, din totalul, pentru 2013 se vor aloca 168.000.000 lei pentru transportul feroviar.
Anunţul în cauză a nemulţumit reprezentanţii Companiei Unicom Tranzit care în ianuarie 2011 puseseră deja mâna pe aproape 58 de miliarde de lei vechi de la SNLO pentru a asigura transportul cărbunelui de la Cariera Lupoaia spre Severin. Compania face astfel o contestaţie la CNSC, în 12 noiembrie 2012 împotriva documentaţiei de atribuire, elaborată de CEO, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă, organizată în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect „Servicii de transport feroviar cărbune/păcură”. Contestatarul atacă licitaţia şi atribuirea ei pentru jumătatea din perioada anunţată.

Cer suspendarea procedurii de atribuire a licitaţiei
În cuprinsul solicitării, compania prin administratorul acesteia, Ion Bucur, cere suspendarea procedurii de atribuire a licitaţiei, anularea, ca nelegale, restrictive şi abuzive, a câtorva prevederi ale documentaţiei de atribuire, obligarea autorităţii contractante de a elimina acele prevederi restrictive şi monopoliste sau corelarea acestora pentru stimularea unei concurenţe reale şi serioase între operatorii economici, dar şi desfăşurarea procedurii pe loturi, respectiv pe fiecare unitate: Uzina Işalniţa, Uzina Craiova şi S.E. Turceni şi/sau relaţie de transport. S-a mai cerut, de asemenea, corelarea termenelor pentru prezentarea autorizaţiilor solicitate, cu termenele legale prevăzute pentru eliberarea documentelor solicitate de către AFER, sau obligativitatea prezentării acestor autorizaţii după momentul adjudecării procedurii; obligarea autorităţii contractante de a transmite operatorilor economici care au achiziţionat documentaţia de atribuire, actul de modificare a documentaţiei de atribuire, în maximum două zile lucrătoare de la emitere şi obligarea autorităţii contractante de a respecta prevederile art. 71 din O.U.G. nr. 34/2006, prin stabilirea de noi date de depunere şi de deschidere a ofertelor.

Decizie respinsă
CNSC respinge însă printr-o decizie dată în 7 decembrie 2012 contestaţia Unicom Tranzit. “Respinge, ca rămasă fără obiect contestaţia depusă de S.C.UNICOM TRANZIT S.R.L., cu sediul în Voluntari, Câmpul Pipera nr.125/9, et. 2, jud. Ilfov, în contradictoriu cu S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., cu sediul în Turceni, str. Uzinei nr. 1, jud.Gorj, cod poştal 217520. Obligatorie. Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare”, se arată în decizia CNSC, care este atacată însă de companie, cu câştig de cauză, în instanţă.
Societatea de avocatură Zamfirescu Racoţi Predoiu (ZRP) a reprezentat S.C. Unicom Tranzit S.A. în cadrul contestației formulate împotriva procedurii de licitație pentru încheierea acordului-cadru de transport feroviar de cărbune organizată de Complexul Energetic Oltenia, în calitate de Autoritate contractantă.
Pentru că instanţa a admis contestația, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a fost obligată să ia măsuri. Astfel CNSC a dispus anularea procedurii, reținând că, raportat la condițiile concrete specifice serviciilor solicitate de Autoritatea contractantă, utilizarea procedurii acordului-cadru coroborată cu opțiunea de a atribui acordul-cadru unui singur operator economic este de natură să restrângă în mod artificial concurența. S-a observat, de asemenea, că principalele cerințe de calificare stabilite în caietul de sarcini erau restrictive.
CNSC a stabilit apoi că cerința de calificare constând în prezentarea de către ofertanți a unui singur contract de o anumită valoare are caracter restrictiv și disproporționat, limitând în mod artificial competiția. De asemenea, s-a apreciat că, impunerea unei condiții de exclusivitate, respectiv ca, pe întreaga durată a acordului-cadru, resursele operatorului economic să fie dedicate exclusiv respectivului contract, este incompatibilă cu principiile aplicabile în această materie, fiind de altfel și o practică anticoncurențială.

Zelul CEO tăiat din start
Trebuie menţionat că licitaţia privind contractul pe 4 ani pentru transportul feroviar de cărbune al CEO este primul de acest fel care s-a vrut implementat astfel de către producătorul de electricitate. Aceste licitaţii erau astfel anuale şi se făceau pe fiecare dintre actualele sucursale ale CEO. După eşecul de acum însă s-a demontrat că aceste contracte-cadru au puncte slabe putând fi uşor demontate în instanţă. Acum licitaţia privind transportul feroviar de cărbune se va relua cu un nou caiet de sarcini şi cu alte condiţii pentru participanţi.
Anamaria Stoica
 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here