Utilizarea cardului naţional de sănătate, obligatorie de la 1 mai

536

Mai sunt doar câteva zile până când serviciile medicale se vor acorda doar în baza cardului naţional de sănătate. De asemenea, şi pentru acordarea de medicamente, dispozitive medicale şi servicii stomatologice este necesară prezentarea acestuia, de la 1 mai. Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj a transmis o informare prin care se încearcă lămurirea situaţiilor în care cardul naţional de sănătate este obligatoriu.

Începând cu data de 1 mai 2015, acordarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale se va face numai pe baza următoarelor documente: cardul naţional de asigurări sociale de sănătate; adeverinţă de asigurat cu valabilitatea de trei luni de la data emiterii, pentru cei care au refuzat cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă; adeverinţă înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat; documentele prevăzute la art. 212, alin.1,  din Legea 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale.

Utilizarea cardului la furnizorii de servicii medicale
Prezentarea şi utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate la furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale se face la momentul acordării serviciului, astfel: în asistenţa medicală primară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la momentul acordării serviciilor medicale prevăzute în pachetul de bază; în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţi clinice, utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la momentul acordării serviciilor medicale prevăzute în pachetul de bază, cu excepţia serviciilor de sănătate conexe actului medical pentru că nu este necesară prezentarea acestui document.
În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea reabilitare medicală şi acupunctură, utilizarea cardului de sănătate se face la momentul acordării serviciilor medicale prevăzute în pachetul de bază, după cum urmează: a) pentru consultaţii şi proceduri în cabinet la momentul acordării; b) pentru procedurile acordate în baza de tratament, prezentarea cardului de sănătate se face în fiecare zi de tratament / fiecare zi în care se acordă servicii de acupunctură în cadrul curei.
În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate de medicină dentară, utilizarea cardului naţional de sănătate se face la momentul acordării serviciilor prevăzute în pachetul de bază.
În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru ramurile paraclinice, utilizarea cardului naţional de sănătate se face astfel: a) pentru serviciile medicale paraclinice – analize de laborator, prezentarea cardului naţional de sănătate se face la momentul recoltării probelor în punctele de recoltare proprii ale furnizorilor de investigaţii paraclinice, cu excepţia serviciilor paraclinice de microbiologie, histopatologie şi citologie, dacă probele nu se recoltează la furnizprii de investigaţii paraclinice. Pentru servicii paraclinice de microbiologie – examen de urină şi examene de materii fecale, dacă sunt singurele investigaţii recomandate pe biletul de trimitere, se utilizează cardul la depunerea probelor la furnizorul de investigaţii paraclinice; dacă acestea sunt recomandate pe biletul de trimitere împreună cu alte analize de laborator, se utilizează cardul la momentul recoltării analizelor de laborator.
Pentru examinările de istopatologie şi citologie, care nu se recoltează la furnizorii de investigaţii paraclinice, probele sunt transmise la furnizorii de servicii medicale paraclinice însoţite de biletele de trimitere fără a fi necesară prezentarea cardului naţional de asigurări de sănătate; b) pentru servicii medicale paraclinice – investigaţii de radiologie, imagistică medicală, explorări funcţionale şi medicină nucleară, utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la momentul efectuării investigaţiilor prevăzute în pachetul de bază.

Prezentare a cardului la spitale
În asistenţa medicală spitalicească, utilizarea cardului de sănătate se face astfel: a) pentru servicii medicale spitaliceşti în regim de internare continuă, utilizarea cardului de sănătate se face la intrarea şi externarea din spital, cu excepţia următoarelor situaţii: la internare dacă criteriul de internare este urgenţa medico-chirurgicală; la ieşirea din spital pentru cazurile transferate de la un alt spital şi la internare ca şi caz transferat; la externare pentru situaţiile în care s-a înregistrat decesul asiguratului; b) pentru serviciile medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi, prezentarea cardului naţional de sănătate se face la fiecare vizită, cu excepţia situaţiilor în care criteriul de internare este o urgenţă medico-chirurgicală pentru serviciile acordate în structurile de urgenţă (camera de cartă/UPU/CPU), care nu sunt finanţate de Ministerul Sănătăţii sau ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie.

Îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale
Pentru furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, respectiv îngrijiri paliative la domiciliu, utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face în fiecare zi în care se acordă tratament.
Pentru dispozitive medicale este necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate dacă dispozitivul medical se ridică de către beneficiar de la sediul lucrativ/punct de lucru al furnizorului de dispozitive medicale. În situaţia în care ridicarea dispozitivului  medical de la sediul lucrativ/punct de lucru al furnizorului de dispozitive medicale se face de către aparţinătorul beneficiarului – membru al familiei, împuternicit legal – se utilizează cardul de sănătate sau actul de identitate al acestuia. În situaţia în care dispozitivul se eliberează prin poştă, curierat, transport propriu ori închiriat prezentarea cardului nu este necesară, confirmarea primirii dispozitivului făcându-se sub semnătura beneficiarului sau a aparţinătorului.
Pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, utilizarea cardului naţional de sănătate se face la momentul achiziţionării medicamentelor din farmacie, dacă acestea se ridică de către beneficiarul prescripţiei.
În situaţia în care medicamentele se ridică de către un împuternicit, se utilizează cardul naţional de sănătate al împuternicitului sau actul său de identitate, dacă nu se poate prezenta cardul.
Informaţii referitoare la utilizarea cardului naţional de asigurări de sănătate de către asiguraţi şi fluxul de lucru pentru furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, sunt postate pe site-ul www.cnas.ro..
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here