Un nou examen pentru obținerea titlului de specialist

2082

Ministerul Sănătăţii (MS) organizează, în perioada 17 octombrie – 23 noiembrie, sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii, care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie; excepţie de la data de începere a sesiunii de examen face specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, pentru care examenul se organizează la data de 15 septembrie.

La examenul pentru obţinerea titlului de specialist se pot prezenta medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi, inclusiv cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, confirmate în rezidenţiat, care la data de 31 decembrie încheie stagiul de pregătire (inclusiv audierea cursurilor-conferinţă), conform curriculelor aprobate pentru fiecare specialitate, dar şi cei care au încheiat stagiul şi nu au susţinut acest examen sau nu l-au promovat în sesiunile anterioare.

Prezentarea la examen se face cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în termen de maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire, se precizează în anunţ. La examen mai pot participa medicii, medicii dentişti şi farmaciştii specialişti sau primari, care au efectuat cu aprobarea Ministerului Sănătăţii pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi şi care, la data de 31 decembrie 2018, încheie stagiul de pregătire în noua specialitate.

Se mai pot prezenta prin derogare de vechime, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare, şi candidaţii care încheie stagiul de pregătire în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2019 şi până la 17 aprilie 2019, inclusiv. Candidaţii vor putea susţine examenul numai în centrul universitar în care au efectuat minimum 75% din durata de pregătire în rezidenţiat. Tematicile după care se vor desfăşura examenele în această sesiune au fost publicate în săptămânalul „Viaţa Medicală” şi sunt postate pe pagina web a Ministerului Sănătăţii, www.ms.ro, la rubrica Informare/Cursuri, concursuri, examene/Tematici.

Examen într-o clinică de specialitate
Examenul de obţinere a titlului de specialist se va desfăşura într-o clinică acreditată pentru formarea în specialitatea respectivă, în prezenţa comisiei aprobate pentru această sesiune. Examenul de specialist are următoarele probe: proba scrisă, cu 10 subiecte formulate din tematica fiecărei specialităţi, cu durată de trei ore, una sau două probe clinice şi proba practică, conform probelor prevăzute de tematicile fiecărei specialităţi. Candidatul va fi confirmat specialist dacă promovează cu minim nota 7,00 fiecare probă a examenului, obţinând în final media 7,00.

Examenul pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea medicina de urgenţă se va desfăşura în centrele universitare Bucureşti – Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti şi Târgu Mureş – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş. În acest sens, proba scrisă se desfăşoară în prima zi a perioadei anunţate pentru desfăşurarea examenului de obţinere a titlului de medic specialist. Se va desfăşura concomitent şi va începe la aceeaşi oră în ambele centre de examinare, iar testele utilizate în cele două centre de examinare vor fi identice. Proba scrisă va consta într-un test de tip grilă cu 250 de întrebări cu răspunsuri multiple şi va avea o durată de 4 ore, apoi se va susţine proba clinică teoretică şi, în final, proba practică se desfăşoară utilizând simulatoare de pacient.

Pentru specialitatea Anestezie şi terapie intensivă: prima probă de examen, proba scrisă, se va desfăşura sâmbătă, 15 septembrie, în centrul universitar Bucureşti.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here