Ultima strigare pentru solicitarea tichetelor de grădiniţă

533

Până la începutul acestei săptămâni, respectiv până la data de 4 aprilie inclusiv, la Registratura Primăriei Municipiului Târgu-Jiu au fost depuse doar 84 de dosare pentru acordarea tichetului social, pentru frecventarea învăţământului preşcolar, în valoare de 50 de lei.

Târgujienii cu venituri sub 284 de lei pe membru de familie şi care au copii ce frecventează învăţământul preşcolar, mai pot depune doar până la data de 30 aprilie dosarele cu actele aferente în vederea acordării tichetului de grădiniţă pentru anul şcolar 2015 – 2016. „Până pe 4 aprilie inclusiv, la Registratura instituţiei noastre, au fost depuse 84 de cereri pentru acordarea tichetului social. Toate cererile se verifică şi vizează de către personalul Direcţiei Publice de Protecţie Socială. Condiţiile de acordare a tichetului de 50 de lei pe lună sunt: venit net/membru de familie – maximum 284 de lei; vârsta copilului între 3 şi 6 ani; copilul trebuie să fie înscris la grădiniţă si să frecventeze cursurile. Pe această cale, facem un apel la cetăţenii din municipiul nostru cu venituri sub 284 de lei pe membru de familie să-şi prezinte dosarele cu actele necesare în vederea solicitării tichetului pentru grădiniţă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Târgu-Jiu, Lavinia Petriţa. Documentele necesare pentru acordarea stimulentului educaţional acordat sub formă de tichete de grădiniţă, an şcolar 2015-2016, sunt următoarele: adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ preşcolar (grădiniţă), care să ateste înscrierea copilului în anul şcolar 2015-2016; livret de familie; acte de identitate; certificat de căsătorie; certificate de naştere pentru copiii în vârstă de până la 14 ani; adeverinţă de venit eliberată de către Administraţia Finanţelor Publice Gorj pentru toţi membrii majori ai familiei; acte privind veniturile realizate; dosar. Este de precizat faptul că cererea va fi însoţită de copia documentelor, iar documentele se prezintă în original pentru conformarea copiilor. La nivelul municipiului Târgu-Jiu, a fost identificat un grup ţintă potenţial beneficiar de tichete sociale format din: familii cu copii preşcolari aflate în dificultate; familii cu copii preşcolari de etnie rromă; familii cu copii preşcolari formate din tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului; familii cu copii preşcolari, fără adăpost; familii cu copii preşcolari, beneficiare de alocaţie de susţinere şi/sau ajutor social; familii cu copii preşcolari, beneficiare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei; familii tinere cu copii preşcolari, fără venituri; copii preşcolari, reprezentaţi legal, victime ale violenţei în familie.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here