Se caută experți în realizarea de ghiduri metodologice pentru nivelul primar și gimnazial

1225

În cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED sunt realizate ghiduri metodologice de aplicare a programelor școlare pentru învățământul primar și gimnazial, la nivel de clasă și de școală. Pentru finalizarea cu succes a acestei activități, Unitatea de Cercetare în Educație din cadrul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație – CNPEE, partener în cadrul proiectului CRED, caută un număr de 103 experți în realizarea de ghiduri metodologice pentru nivelul primar și gimnazial.

Potrivit anunțului de selecție, se caută experți disciplină – realizare ghiduri pentru disciplinele: Limbă și comunicare – minorități naționale, Matematică, Științe ale naturii, Istorie, Istoria și tradițiile minorităților, Geografie, Educație civică, Religie, Educație fizică, Joc și mișcare, Muzică și mișcare, Educație plastică, Educație muzicală, Limba și literatura română, Limba și literatura maternă, Limbi moderne, Limba latină și cultura romanică, Fizică. La selecție pot participa candidații care: îndeplinesc condițiile de studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul corespunzător postului pentru care candidează; au minimum 10 ani experiență în învățământ; au experiență în scrierea/participarea la scrierea de manuale, ghiduri metodologice, lucrări de specialitate, suporturi de curs pentru formare, lucrări cu relevanță pentru Curriculumul național, alte publicații de specialitate (implicarea în cel puțin o situație dintre cele enumerate/de tipul celor de mai sus); cunosc principalele reglementări privind Curriculumul național specific învățământului primar și gimnazial. Fiecare candidat va transmite prin poștă sau va depune personal dosarul de candidatură, în format letric, la Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Unitatea de Cercetare în Educație (Str. Știrbei Vodă 37, sector 1, București, cod poștal 010102). Trimiterea documentelor de candidatură prin poștă/curier trebuie să respecte data limită de expediție, respectiv luni 22 iunie 2021. Mai multe detalii sunt disponibile la adresa: https://www.ise.ro/anunt-selectie-experti-discipline.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here