Scandal cu blesteme la mănăstirea în care femeile nu au acces!

4656

Un întreg scandal s-a declanșat în jurul mănăstirii Frăsinei, din Vâlcea, după ce Mitropolia Olteniei a emis pe 10 ianuarie un „Document de legământ cu blestem”, mănăstirea fiind singurul locaș de cult din țară în care femeile nu au acces.

Sfântul Ierarh Calinic a lăsat aici în 1867 o piatră de legământ cu blestem prin care femeilor le este strict interzis accesul în acest loc, iar regula a fost respectată de-a lungul timpului. „Acest sfânt locaș s-a clădit din temelie spre a fi chinovie de părinți monahi și fiindcă din partea femeiască putea să aducă vreun scandal monahilor viețuitori acolo, de aceea sub grea legătură s-a oprit de la acest loc să mai treacă înainte, sub nici un chip, parte femeiască. Iar cele ce vor îndrăzni a trece să fie sub blestem și toate nenorocirile să vie asupra lor, precum: sărăcia, gârbăvia și tot felul de pedepse, și iarăși celor ce vor pazi această hotărâre să aiba blagoslovenia lui Dumnezeu și a smereniei noastre și să vină asupra lor tot fericitul bine. Calinic, episcopul Ramnicului Noului Severin, 17 ian. 1867” scrie pe piatra de legământ, aflată la circa 200 de metri de mănăstire și lângă care a fost ridicată o biserică în care femeile au acces. Acest lucru era cunoscut de toți enoriașii care ajungeau în zonă, iar femeile știau că nu au acces în mănăstire, doar că la începutul acestei săptămâni Mitropolitul Olteniei, IPS Irineu, a încheiat un „Document de legământ cu blestem” cu starețul mănăstirii prin care călugărilor nu li se mai permite să vină la biserica în care e permis accesul femeilor.
Conținutul acestui „document” nu a fost bine primit în special în mediul on-line, acolo unde oamenii au comentat negativ în special ideea de blestem promovată de reprezentanții bisericii. „Hotărâm în numele Sfintei Treimi ca de acum înainte și până la sfârșitul veacurilor, nimeni dintre monahi și cei hirotoniți, preoți sau diaconi, să nu mai coboare la această biserică și să nu mai săvârșească vreo slujbă bisericească, molitvă sau dezlegare sau Sfântă Taină și nici vreo Sfântă Liturghie, să nu se mai oficieze în această biserică sau în spațiile din jurul acesteia.
Cei care vor încălca această hotărâre să cadă sub blestemul Sfântului Ierarh Calinic și sub blestemul nostru. De sunt clerici să se caterisească, iar de sunt mireni să se afurisească, iar este de este vreun preot de Mir și va încalca acest Legământ să fie în aceeași osandă”, se arată în „Documentul de legământ cu blestem” semnat de mitropolitul Olteniei și starețul mănăstirii. Documentul este plin de greșeli gramaticale și se încheie cu mențiunea că niciun reprezentant al bisericii „să nu îndrăznească să dezlege această legătură cu blestem pus de noi”. Cei care au citit pe internet documentul l-au dezaprobat, ieri Mitropolia Olteniei fiind nevoită să vină cu precizări suplimentare, mai ales că mănăstirea Frăsinei este vizitată în special vara de un număr mare de turiști în periplul lor pe la locașurile de cult din nordul Olteniei, inclusiv cele din Gorj.
„În baza „Legământului” statornicit de Sfântul Ierarh Calinic, ctitorul şi ocrotitorul duhovnicesc al Sfintei Mănăstiri Frăsinei, Consiliul Duhovnicesc a stabilit: Să se respecte vechile rânduieli atonite conform cărora monahii Sfintei Mănăstiri Frăsinei nu trebuie să părăsească fără binecuvântare mănăstirea, împlinind fără tulburare toată rânduiala călugărească în incinta cinstitului aşezământ şi nu în alte locuri din afara mănăstirii; Pentru a îndepărta orice fel de pericol de cădere în neorânduială s-a reafirmat faptul că, întrucât „piatra de legământ cu blestem” a Sfântului Ierarh Calinic a fost înlăturată „în condiţii de constrângere comunist-atee”, „blestemul” (legământul) a rămas neschimbat.
În acest sens, s-a hotărât ca părinții și frații din Mănăstire să nu coboare și să nu participe la slujbe în biserica de jos, care a fost ridicată fără binecuvântarea stareţului Sfintei Mănăstiri Frăsinei din acea vreme; Documentul redactat de Consiliul Duhovnicesc al Sfintei Mănăstiri Frăsinei, sub îndrumarea şi povaţa duhovnicească a IPS Părinte Mitropolit Irineu, constituie o reafirmare şi o întărire a legământului sfânt monahicesc şi a datoriilor călugăreşti de vieţuire după regulile statornicite de Sfântul Ierarh Calinic; Este necesar să se înțeleagă că Documentul emis de Consiliul Duhovnicesc al Sfintei Mănăstiri Frăsinei constituie o lămurire canonică a „Legământului” Sfântului Ierarh Calinic, întărit din dragoste și grijă părintească de IPS Părinte Mitropolit Irineu, nefiind nicidecum un blestem la adresa vreunui cleric, monah sau mirean anume; Pentru mângâierea duhovnicească a femeilor binecredincioase, legate sufleteşte de părinții duhovnici ai Sfintei Mănăstiri, Consiliul Duhovnicesc a hotărât ca duhovnicii obştii monahale din Frăsinei (arhim. Ioanichie Popescu, arhim. Ioachim Popa, ierom. Ilarion Dulca și ierom. Victorin Șerban) să meargă o dată pe lună la Sfânta Mănăstire Bistriţa Vâlceană, pentru a săvârşi acolo Tainele Sfintei Spovedanii şi Sfântului Maslu, precum și rugăciuni de dezlegare”, a precizat Mitropolia Olteniei.
Gelu Ionescu

2 COMENTARII

  1. Cum preceptele bisericești sunt mai credibile decât media, e de crezut ca zapisca înaltei fețe bisericești să fie luată drept învățătură. Așa se face că un patron de magazine, văzând că negustorii îl fură, vânzătorii înșală la cântar etc., a luat măsura interzicerii accesului cumpărătorilor în magazine! Consecința? S-a trezit cu magazinele goale și a intrat în faliment. Ai grijă părinte să nu bagi biserica în faliment!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here