Repere de sezon – Prevenirea incendiilor la asociaţiile de proprietari – o prioritate pe agenda instituţiilor specializate gorjene

1534
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

O serie de evenimente la nivel naţional m-au determinat să creionez câteva repere legislative şi de ce nu recomandări de urmat cu scopul prevenirii pe viitor a altor astfel de evenimente.

Pentru cei mai multi dintre noi a preveni o urgenţă înseamnă a înlătura o sursă de risc, ignorând poate cu bună știință faptul că pot exista şi alţi factori care pot favoriza sau produce un incendiu ce poate distruge rodul muncii uneori de o viaţă într-un timp foarte scurt și unde din nefericire se pot pierde şi vieţi omeneşti.
Imobilele de locuit, individuale / familiale sau colective, independente, comasate ori grupate reprezintă locul unde o mare parte dintre noi ne regăsim ca proprietari sau chiriaşi.
Asociaţiile de proprietari / locatari se constituie „în scopul asigurării condiţiilor de funcţionare normală a locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie în clădire, precum şi a părţilor comune, care alcătuiesc împreună un condominiu (regim potrivit căruia un anumit teritoriu este supus autorităţii publice) şi răspund de administrarea şi funcţionarea clădirii/clădirilor de întreţinerea, renovarea şi înlocuirea părţilor comune de asemenea.
Schimbarea destinaţiei apartamentului de către proprietar sau chiriaş se face numai pe baza hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari (locatari), cu acordul proprietarilor direct afectaţi, modificările constructive şi utilizarea în alte scopuri a unor părţi sau elemente de construcţie ale imobilelor, cum ar fi: suspendări de stâlpi, pereţi, scări interioare, pe casa scărilor şi în podul imobilului şi altele se vor face pe baza hotărârii adunării generale a proprietarilor, cu acordul proprietarilor direct afectaţi şi pe baza unui proiect tehnic întocmit de instituţii de specialitate, verificat de un expert autorizat, precum şi cu autorizaţia pentru executarea de lucrări, eliberate în condiţiile legii”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Conform acestor prevederi asociaţiilor de proprietari / locatari le revin o serie de obligaţii şi răspunderi specifice.
Iată câteva dintre acestea furnizate prin bunăvoinţa şefului Inspecţiei de Prevenire din cadrul ISU Gorj colonel Catana Marius:
În desfăşurarea activităţilor specifice conducerea asociaţiei trebuie să interzică:
-exploatarea sistemelor sau echipamentelor utilitare cu defecțiuni, în condiții de suprasolicitare, cu improvizații sau fără protecția corespunzatoare față de materialele sau substanțele combustibile.
-blocarea sau îngustarea căilor de acces, evacuare şi intervenţie cu orice fel de materiale;
-depozitarea substanțelor cu pericol de incendiu în poduri, case de scări, subsoluri etc;
-utilizarea focului deschis în poduri sau subsoluri fără a lua măsurile necesare pentru prevenirea incendiilor conform dispozițiilor în vigoare.
-exploatarea instalaţiilor de încălzire, electrice, cu improvizaţii sau contrar normelor în vigoare;
-modificări, schimbări de destinaţie la construcții de către persoane fizice sau juridice neautorizate care ar periclita siguranţa la foc a clădirii;
-blocarea accesului la hidranţii de incendiu interiori, stradali sau a conductelor de incendiu uscate;
Mugurel Petrescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here