Renaştere misionară, în lupta pentru existenţă

538
În primele începuturi ale creştinismului şi chiar mai târziu, când Biserica Creştină nu era o instituţie de stat, când se întreţinea şi funcţiona exclusiv pe seama ei, noţiunea de misionar avea un singur înţeles: oameni generoşi, oameni de jertfă, care înţelegeau să ducă o activitate nu ca o datorie a mandatului pe care îl primeau de la cineva, plătit sau gratuit, ci ca o simplă necesitate, ceva care izbucnea dinlăuntru, ca o văpaie a eroismului sufletesc.

Astăzi, misionarismul este la ordinea zilei în toate statele şi în toate religiile. El a ajuns cu deosebire pentru toate statele civilizate din Europa, care îşi au colonii pe tot întinsul globului, o instituţie de care nu poate să fie lipsit un stat modern. Misionarii sunt de asemenea şi la diferite culte religioase, care funcţionează în lupta pentru existenţă. Există însă şi astăzi un misionarism, căruia i se încredinţează de către autoritatea statului şi a Bisericii o însărcinare pe care înţelege să o îndeplinească în afară de orice contingenţe, pornit din acea îmboldire sufletească de care am amintit mai sus. Adică, dintr-o sete nepotolită de credinţă, de convingere, de jertfă a renaşterii pornite din nevoia de a da un suflu de viaţă, care să învioreze energiile latente în faţa păcatului cu tot cortegiul lui de inferioritate morală. Cu alte cuvinte, atunci când se dezlănţuie furtuna răutăţii lumii şi a nepăsării faţă de cele sfinte, renaşterea misionară a Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi din România îşi fortifică misiunea în tihna seninătăţii duhovniceşti, în rugăciune, în post şi în vieţuire morală, făcând desfăşurări şi învăţături de cohorte apostolice, care înţeleg pulsul vremii, care reflectează, care veghează şi meditează la lămurirea credinţei la cei abătuţi din căile ei, la refacerea sufletească a celor din închisori, la întărirea sufletească a celor din spitale şi azile, la conducerea de internate şi orfelinate pentru elevi, asistenţe prin ajutorarea celor nevoiaşi, prin cultură şi publicaţii educative de tot felul şi presă bisericească până la postul TV Trinitas, etc.

Spre această renaştere misionară se îndreaptă Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din România, continuând să ducă la izbândă ridicarea sufletească serioasă a României nevoiaşe, de solidaritate ortodoxă în faţa atacurilor şi imixtiunilor misionare străine de ortodoxie!
Preot iconom Alexandru Eugen Cornoiu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here