PROVOCĂRILE ZILEI DE AZI – PROTECŢIA CIVILĂ – FACTOR ACTIV IN GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

634

Protecţia civilă este, la ora actuală, o componentă majoră în cadrul sistemului de securitate naţională. Aceasta reprezintă un ansamblu integrat de acţiuni şi activităţi specifice cu caracter umanitar şi de informare a populaţiei, având ca scop prevenirea şi reducerea riscurilor de producere a dezastrelor, protejarea populaţiei, a bunurilor materiale, precum şi a mediului ambiant împotriva efectelor negative ce pot proveni din diverse situaţii de urgenţă ori conflicte armate, dar şi înlăturarea promptă a urmărilor acestora.
La elaborarea planului naţional de protecţie civilă, o contribuţie primordială o au principiile, scopurile şi obiectivele stipulate în Strategia Internaţională pentru Prevenirea Catastrofelor adoptată de Adunarea Generală a O.N.U., precum şi directivele stabilite de mecanismele Uniunii Europene în domeniu. Acţiunile de pregătire pentru protecţia civilă cuprind pregătirea populaţiei şi a salariaţilor, a personalului cu funcţii de conducere precum şi a personalului de specialitate.
Toate acestea se realizează în baza unor programe anuale de pregătire aprobate de factorii de conducere din cadrul structurilor de resort. Acest complex de acţiuni este reglementat prin Legea Protecţiei Civile nr. 481 adoptată de Parlamentul României la 8 noiembrie 2004.
Atribuţiile protecţiei civile sunt complexe, iar pentru îndeplinirea acestora sunt constituite servicii de urgenţă profesioniste sau voluntare precum şi alte structuri formate în condiţiile legii. Iată câteva dintre cele mai importante atributii ale acestei structuri:
-Inventarierea şi gestionarea riscurilor generatoare de dezastre naturale sau tehnologice de pe teritoriul naţional
-Informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei la pericolele ce pot apărea, a măsurilor de protecţie ce trebuie luate precum şi a modului de acţiune în situaţii de urgenţă
-Protejarea cetăţenilor, a bunurilor materiale şi spirituale precum şi a mediului ambiant împotriva potenţialelor situaţii de urgenţă
-Asigurarea condiţiilor de supravieţuire a populaţiei în caz de nevoie
-Intervenţii operative pentru eliminarea sau limitarea pierderilor de vieţi omeneşti şi pentru reabilitarea promptă a sistemului de utilităţi publice afectate în cazul unei potenţiale situaţii de urgenţă
-Participarea în cadrul misiunilor specifice sau în cele umanitare
Mugurel PETRESCU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here