Proiectul „Noi şanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile”, la final

374

Începând din data de 15 aprilie 2014, Asociaţia Psihologilor Gorj (APSG) a derulat proiectul „Noi şanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile”, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul se implementează în Regiunea Sud-Vest Oltenia şi Regiunea Sud Muntenia. Proiectul s-a încheiat la data de 14 decembrie 2015.

Valoarea totală a proiectului „Noi şanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” a fost de 5.926.658 de lei, din care 5.808.003 de lei – a fost valoarea finanțării nerambursabilă acordată de către Fondul Social European.
proiect (2)Principalii beneficiari ai proiectului, au fost: persoanele de etnie romă, persoanele cu dizabilități și tinerii peste 18 ani care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copilului, cu domiciliul într-unul din județele Gorj, Olt, Vâlcea, Argeș sau Dâmbovița. Aceștia au beneficiat în mod gratuit de programe de calificare sau recalificare pentru următoarele ocupații: Lucrător in comerț; Manichiurist / pedichiurist; Frizer; Coafor; Confecționer – asamblor articole textile; Lucrător în structuri pentru construcții; Îngrijitor bolnavi la domiciliu; Operator introducere, validare și prelucrare date, sau de programe de inițiere în cunoștințe pentru: Limba engleză, Competenţe Sociale şi Civice – proiect (3)Dezvoltare personală şi participarea socială şi interpersonală; Competenţe Sociale şi Civice – Comunicare personală şi lucru în echipă.
Alte beneficii acordate participanţilor au fost: Decontare transportului individual de la domiciliu la locația de desfășurare a cursului; rechizite, materiale consumabile necesare instruirii; manuale / suport de curs, acces la birotică (laptop-uri), internet; premii sau subvenții pentru absolvenți (între 100 și 1.350 de lei pe cursant).
În cadrul conferinţei finale a proiectului „Noi şanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” s-a precizat că acesta s-a bucurat de un real succes în aria de operare, finalizându-se cu depăşiri la majoritatea indicatorilor prevăzuţi. Iniţial, numărul participanţilor la programele de calificare/ recalificare era 870, în final ajungându-se la 947; număr de participanţi la instruire – acces pe piaţa muncii era 1.020 şi s-a ajuns la 1.102, iar numărul de participanţi la instruire certificaţi – acces pe piaţa muncii era prevăzut la 775 şi a ajuns la 1.046, depăşindu-se cu 34,97%.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here