Primăriile vor prelua de la ANT activitatea de clasificare a hotelurilor

480

Primăriile vor prelua de la Autoritatea Naţională pentru Turism (ANT) activitatea de clasificare a hotelurilor, omologarea pârtiilor de schi, emiterea brevetelor de turism şi autorizarea plajelor, potrivit unei strategii de descentralizare a turismului elaborată de Departamentul pentru IMM, Mediu de Afaceri şi Turism. În prezent, aceste atribuţii aparţin ANT.

Departamentul pentru IMM, Mediu de Afaceri şi Turism (DIMMMAT) propune ca în perioada 2014-2016 să fie transferate de la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale, respectiv Autoritatea Naţională pentru Turism (ANT), către autorităţile administraţiei publice locale clasificarea structurilor de cazare şi a celor de alimentaţie publică, autorizarea turistică a plajelor şi a agrementului nautic, omologarea pârtiilor de schi şi a traseelor turistice montane şi acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică.  De asemenea, urmează să fie transferate în competenţa autorităţilor locale şi emiterea brevetului de turism şi administrarea registrelor locale ale patrimoniului turistic.
În plus, primăriile vor emite avizul de specialitate pentru documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului privind zone şi staţiuni turistice, cu regulamentele de urbanism aferente, pentru documentaţii tehnice privind amplasamentul, conformarea şi funcţionalitatea construcţiilor noi cu destinaţie turistică, documentaţii privind funcţionalitatea specifică a construcţiilor existente din domeniul turismului, supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrări care modifică funcţia turistică a acestora şi documentaţii privind construcţiile care urmează a fi modificate structural şi funcţional în scopul primirii unei funcţionalităţi cu profil turistic.
„Prin descentralizarea competenţelor, beneficiarii autorizaţiilor şi avizelor de specialitate vor intra în posesia acestora mult mai repede” se arată în proiectul de strategie al DIMMMAT.
În urma descentralizării, elaborarea politicilor şi strategiilor naţionale, reglementarea, monitorizarea, controlul şi inspecţia vor fi în continuare exercitate de către autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului, respectiv Autoritatea Naţională pentru Turism (ANT). „Principalul element avut în vedere în realizarea strategiei de descentralizare în domeniul turismului are la bază tendinţele internaţionale, referindu-ne aici la principiul subsidiarităţii, aşa cum se observă şi în Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene. Introducerea acestui termen în tratatele internaţionale vizează exercitarea competenţelor la un nivel cât mai apropiat de cetăţeni, operatorii economici, în cazul de faţă”, potrivit proiectului.

Primarii, responsabili de clasificarea structurilor de cazare
Autorităţile administraţiei publice locale sunt în măsură să răspundă necesităţilor cetăţenilor. Prevederile strategiei vor fi iniţial testate printr-un proiect, urmând ca apoi să fie extinse la nivel naţional. În faza pilot vor fi stabilite criteriile de selecţie a unităţilor administrativ-teritoriale şi zonele unde urmează fie implementată faza pilot. Perioada de implementare a fazei pilot se va desfăşura în trimestrele III şi IV din 2014.  „Pentru această perioadă, ANT va asigura resursele necesare procesului de descentralizare în domeniul turismului pe perioada de desfăşurare a fazelor pilot în vederea testării şi evaluării impactului soluţiilor propuse pentru descentralizarea competenţelor, care vor fi de ordin informaţional şi financiar”, se mai spune în proiect.
A.B.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here