Pentru muncitori și bucătari/Sindicatul “Sănătatea” Gorj, cu jalba-n proțap la Ministerul Sănătății

646

Conducerea Sindicatului “Sănătatea” Gorj s-a adresat Direcției Generale de Resurse Umane, Juridic și Contencios din cadrul Ministerului Sănătății, pentru a solicita precizări privind modul concret prin care se poate face promovarea muncitorilor și bucătarilor din sistemul sanitar. Liderul sindical, Ion Măruță, spune că a făcut acest demers pentru a debloca o situație concretă cu care se confruntă toate spitalele și prin care această categorie profesională este obstrucționată în promovarea profesională și, implicit, salarială.

Pentru a ști exact cum trebuie să se facă promovarea muncitorilor și bucătarilor din sistemul sanitar și a debloca situația actuală, Ion Măruță, președintele Sindicatului “Sănătatea” Gorj, a cerut precizări de la Ministerul Sănătății. “La sfârșitul săptămânii am transmis o adresă Direcției Generale de Resurse Umane, Juridic și Contencios din cadrul Ministerului Sănătății prin care am solicitat precizări privind modul concret prin care se poate face promovarea muncitorilor și bucătarilor, având în vedere prevederile Ordinului nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale, a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, coroborat cu prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din unitățile sanitare publice, modificat prin HG 1027/2014, ținând cont de faptul că nicio instituție sau altă entitate juridică nu mai organizează examene de promovare în categorie sau nivel de calificare, iar la nivelul unităților sanitare nu se pot organzia comisii în acest sens, din lipsă de personal, proceduri și abilități legale”, a explicat Ion Măruță, președintele Sindicatului “Sănătatea” Gorj.

Ambiguități legislative
Potrivit conducerii Sindicatului “Sănătatea” Gorj, HG 286/2011, Titlul II, Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de promovare în grade sau în trepte profesionale, aprobat prin act administrativ al ordonatorului principal de credite nu prevede condiții specifice sau speciale pentru anumite categorii profesionale, în speță bucătari, muncitori și așa mai departe. “De aceea, noi am solicitat răspunsul Direcției Generale de Resurse Umane, Juridic și Contencios din cadrul Ministerului Sănătății în vederea evitării unor conflicte de muncă iminente, având în vedere blocajul existent în procedura de promovare a muncitorilor, pornind de la refuzul unităților sanitare de a promova această categorie profesională pe motiv că nu îndeplinește condițiile stabilite de OMS 1470/2011, respectiv nu au dovada susținerii și promovării în categorie sau nivel profesional”, menționează Măruță.
Liderul sindical Ion Măruță speră ca prin răspunsul oferit de MS să se poată debloca o situație concretă cu care se confruntă toate spitalele și prin care această categorie profesională este obstrucționată în promovarea profesională și, implicit, salarială.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here