OSPA Gorj caută director

886

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere, vacante, de director al Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice (OSPA) Gorj. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniile: agricultură, agronomie, ştiinţele solului, agrochimie, horticultură, geografie, cartografie, chimie; minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 25 noiembrie 2016, ora 14.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 7 decembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 9 decembrie 2016, ora 10.00 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea postului amintit mai sus se depun până la sfârşitul lunii curente şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here