Modificări la IDP, aprobate de consilierii județeni

633

S.C. Întreprinderea de Drumuri şi Poduri (IDP) Gorj S.A. a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 57 din 29.11.2002, prin  reorganizarea  Regiei  Autonome „Antrepriza Judeţeană de Drumuri şi Poduri” Gorj, Consiliul Judeţean Gorj exercitând, în numele judeţului Gorj, calitatea de acţionar unic. La ședința Consiliului Județean din data de 30 septembrie 2016, s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Actului constitutiv al IDP.

Consiliul Judeţean (CJ) Gorj a făcut demersuri pentru eficientizarea activităţii la Întreprinderea de Drumuri şi Poduri pe care o are în subordine. În ultima şedinţă a Consiliului Judeţean Gorj a fost modificat şi aprobat Actul Constitutiv al SC Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj SA. SC Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj SA a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 57 din 29.11.2002, prin reorganizarea Regiei Autonome Antrepriza Judeţeană de Drumuri şi Poduri Gorj, Consiliul Judeţean Gorj exercitând, în numele judeţului Gorj, calitatea de acţionar unic. Modificarea şi completarea Actului constitutiv al SC Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj SA s-a impus ca urmare a adoptării Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, prin care au fost create premisele legislative şi administrative care să conducă la creşterea eficienţei întreprinderilor publice, prin luarea în considerare a faptului că eficienţa unui operator economic depinde, în mod determinant, de performanţa managementului acestuia şi de corecta implementare în funcţionarea societăţii a mecanismelor de bună guvernare.
Principalele modificări şi completări privind organizarea şi funcționarea SC Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj SA vizează atât atribuțiile autorității tutelare, cât și administrarea și conducerea acestei întreprinderi publice la care judeţul Gorj este acţionar unic, respectiv: – Competențele Consiliului Județean Gorj, în calitate de autoritate publică tutelară; – Stabilirea unui număr de doi reprezentanți ai Consiliului Județean Gorj pentru a exercita drepturile şi obligațiile acționarului unic județul Gorj în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Comerciale Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj SA; – Modificarea și completarea atribuțiilor Adunării Generale a Acționarilor a Societății Comerciale Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj SA; – Organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj SA; – Realizarea controlului gestiunii prin auditul statutar şi auditul intern.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here