Mitropolitul Olteniei a resfinţit Biserica din Parohia Glogova, Gorj (II) – ,,Biserica ne învaţă să ne curăţim de toată întinăciunea trupească şi sufletească şi să primim haina luminii şi a Împărăţiei Lui Dumnezeu”!

1385

După cum am precizat în prima parte a materialului, sâmbătă, 29 octombrie 2022, Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei a săvârşit slujba de resfinţire a Bisericii cu hramul «Sf. Ier. Nicolae» din Parohia Glogova, Protopopiatul Târgu-Jiu Nord, Protoiereu PC Părinte Marian Mărăcine şi Preot Paroh PC Părinte Pârvu Gabriel, după care a oficiat Sfânta Liturghie în altarul de vară, împreună cu un sobor ales de preoţi şi diaconi, ca după aceea, slujba Arhierească să capete valenţe superioare prin cuvântul de învăţătură al Mitropolitului Olteniei, prin care a fost reiterat faptul că în biserică venim ca în Casa Tatălui ceresc, iar, El, Care este Părintele nostru, ne aşează şi pe noi ca să fim purtători de lumină şi noi toţi să ne aprindem de Lumina Mântuitorului nostru Iisus Hristos, atunci când ne apropiem de El, când venim la biserică unde suntem cuprinşi de «mireasma» dumnezeiască, deci, o mireasmă îmbietoare şi negrăită în care privirile sfinţilor se încrucişează cu ale noastre şi noi suntem văzuţi de Atotputernicul şi Milostivul Dumnezeu, aşa cum suntem cu adevărat şi cum ne prezentăm ca mărturisitori ai Domnului Iisus Hristos!

,,Atunci când venim la biserică, ni se prelungeşte viaţa, iar, liniştirea Lui Dumnezeu se aşează în sufletul nostru”!
Pentru că: ,,În privire, aşa cum a subliniat Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, ni se împărtăşeşte bunătatea, bucuria, fericirea sfinţilor, pentru că sfântul nu priveşte cu răutate la noi, ci, ne priveşte cu blândeţe, cu iubire, iar, cu atât mai mult, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Care este Iubirea prin definiţie! Că Dumnezeu este iubire, cum ne spune Sf. Ioan Evanghelistul, că «atât de mult a iubit lumea Tatăl Cel ceresc, încât L-a dat pe Fiul Său, ca toţi cei care cred în El, să nu piară, ci, să aibă viaţă veşnică»! În biserică suntem bineveniţi în Casa Tatălui ceresc şi nimeni dintre noi nu se înfricoşează în biserică! Aici ne primeşte pe toţi şi mai ales îngerul nostru păzitor care ne însoţeşte, când venim la biserică, pentru că el vrea ca întotdeauna să fim împreună cu Dumnezeu, aşa cum şi Mântuitorul Hristos ne-a făgăduit că va fi împreună cu noi! «Eu voi fi cu voi până la sfârşitul veacurilor!», iar, expresia iubirii noastre este tocmai rugăciunea, pentru că noi simţim această nevoie să ne rugăm lui Dumnezeu”, iar, în continuare, aprofundând ideea, Înaltul Ierarh a dezvoltat o întreagă pledoarie a rugăciunii noastre, mai ales că: ,,Nu există o persoană mai de încredere decât Dumnezeu, pentru că Îi spunem tot ceea ce avem pe sufletul nostru, pentru că El aşteaptă ca să-I spunem totul cu glasul nostru, cu gândul nostru, cu inima noastră! Rugăciunea o facem ca să ne apropiem de Dumnezeu, să lăsăm de o parte grija cea lumească şi să fim lângă El. Când venim la biserică, auzim glasul cântării. «Toată grija cea lumească de la noi s-o lepădăm», iar, dacă lăsăm grija cea lumească, în momentul acela «lucrarea» Lui Dumnezeu se coboară peste noi! Este venirea Lui Dumnezeu în sufletul nostru, în inima noastră, pentru că biserica este cel mai de seamă loc de rugăciune! Ne rugăm şi acasă, pe câmp, pe stradă, ne închinăm, atunci când trecem pe lângă sfintele cruci sau «Troiţe», dar, la biserică Îl găsim pe Însuşi Dumnezeu! Şi acasă Îl avem pe Dumnezeu pentru că El este pretutindeni, dar, la biserică Îl aflăm pe Dumnezeu, pentru că aici se jertfeşte la Sfânta Liturghie şi ni se împărtăşeşte prin trupul şi sângele Său! Biserica ne învaţă să ne curăţim de toată întinăciunea trupească şi sufletească şi să primim haina luminii şi a Împărăţiei Lui Dumnezeu! Aşa se face că simţim această chemare a Lui Dumnezeu ca să venim la biserică şi să nu ne consumăm viaţa noastră în afara bisericii, pentru că atunci când venim la biserică, ni se prelungeşte viaţa, iar, liniştirea Lui Dumnezeu se aşează în sufletul nostru! Rugăciunea noastră înaintea Lui Dumnezeu trebuie să fie deplină, ca să fim prezenţi cu trupul şi cu sufletul nostru! E foarte important ca aici să ne concentrăm înaintea Lui Dumnezeu Care vede totul! Să nu lăsăm vrăjmaşul ca să ne inunde mintea cu tot felul de gânduri, de preocupări, că unii vin la biserică să se vadă cu prietenii, să vorbească alte treburi, însă, acestea sunt «scrise» de cel rău, care ne îndeamnă la rele! De aceea, spunem la sfânta biserică, prin glasul inimii: «cu frică şi cu cutremur să luăm aminte la sfânta jertfă», iar, aceste cuvinte să ni se întipărească în minte şi în suflet! Să nu lăsăm pe satana ca să fure «sămânţa» aceasta bună şi să ne arate goi înlăuntrul nostru la Dreapta Judecată! Deci, biserica este locul nostru, «mama» noastră, sprijinitoarea noastră, pentru că sunt multe astfel de biserici în ţara noastră, cu pictură atât de frumoasă! Uneori, noi nu le preţuim şi chiar le uităm, iar, când s-au ruinat, chiar ne «justificăm» că suntem săraci, că suntem neputincioşi, dar, de fapt, nu avem credinţă suficientă” a ţinut să precizeze Mitropolitul Olteniei, ca un avertisment la tentaţiile secularismului şi ale consumismului !

,,Pacea este de la Domnul şi numai cei care sunt conştienţi de acest lucru, aceia iubesc pacea”!
Pentru ca în final, Vlădica «Valahiei Mici» să concluzioneze, aşa cum ştie să o facă mai bine şi mai plin de elocinţă Arhieria sa: ,,Când se zideşte biserica, înseamnă că pacea lui Dumnezeu locuieşte în noi, că bogăţia este prezentă, pentru că nu sărăcim, atunci când facem o biserică, ci, ne îmbogăţim, pentru că Îl «împrumutăm» pe Dumnezeu! Oamenii care spun că trebuie să zideşti altceva în locul bisericii, aceia nu gândesc şi nu văd istoria noastră! Biserica este rodul credinţei, al dragostei faţă de Dumnezeu, ceea ce înseamnă că Dumnezeu a primit jertfa înaintaşilor şi a făcut ca ea să dăinuiască din generaţie în generaţie, ca să o ducem pe mai departe! E o bucurie ca să avem asemenea sărbători de sfinţire a bisericii! Preotul ia pacea de la Mântuitorul Hristos şi o dăruieşte tuturor celor care sunt în biserică! Să nu vă lipsiţi de această ocazie unică de a veni la sfânta biserică şi a primi pacea Mântuitorului Iisus Hristos! Chiar dacă oamenii vorbesc despre pace, dar, curg râuri de sânge! Pacea este de la Domnul şi numai cei care sunt conştienţi de acest lucru, aceia iubesc pacea! Aşadar, să fim iubitori de pace şi să ne rugăm şi pentru pacea celorlalţi! Felicităm pe cei care s-au ostenit la această lucrare dumnezeiască şi îi încredinţăm Mântuitorului Iisus Hristos, ca să-i răsplătească însutit şi înmiit! Cei care aţi fost aici, să vă dea Dumnezeu pacea Sa şi bucuria Sa duhovnicească! Să nu uitaţi de Biserica Lui, de Sfintele Liturghii, să veniţi permanent la biserică, unde Mântuitorul Iisus Hristos vă aşteaptă cu bucurie ca să vă dea aici bucuria din lumea aceasta şi fericirea din lumea cea veşnică! Amin”.

«LA MULŢI ANI, cu sănătate şi cu viaţă îndelungată!», Domnule Nicolae Dragoş!
În încheierea celor prezentate, credem că este bine a preciza faptul că în după-amiaza zilei de 29 octombrie 2022, în cadrul ciclului de manifestări desfăşurate sub denumirea tradiţională de «Zilele culturale ale Comunei Glogova», în parcul care înconjoară «Cula Glogovenilor» au fost lansate cărţi de o mare valoare epistemologică şi documentaristică, incluzând monografii, referinţe istorice, versuri, proză şi şarje de epigrame, iar, dacă informaţiile oferite cuprind şi unele nedorite omisiuni, cu scuzele de rigoare pot fi amintite cărţile lansate cu acest prilej: Prof. Ion MIHĂIŢĂ: «Glogova, boierii glogoveni şi Tudor», Mircea Tutunaru: «Lacrimi de rouă» – versuri, Any Drăgoianu şi Gabi Roşianu: «Ecaterina Teodoroiu – eroina Olteniei», Nicolae Dragoş: «Călătorie incomodă prin Ţara lui Papură-Vodă», fiind prezentate publicului şi alte cărţi de mare tradiţie a locurilor de pe Valea Motrului, aşa cum au fost: «In memoriam – luminători de carte şi credinţă ai învăţământului glogovean», începând de la 1824, pentru a încheia cu menţionarea cărţii adecvate zilei acesteia: «Biserica Sfeti Nicolae – Glogova, Calea către Dumnezeu!». Iar, pentru că astăzi, Comuna Glogova, din Gorj, sărbătoreşte ziua de naştere a Domnului NICOLAE DRAGOŞ, poet, prozator, epigramist, traducător şi jurnalist născut la 3 noiembrie 1938 în satul Cleşneşti, Glogova, cu acest prilej, toţi cei care îl iubim şi îl cunoaştem, să îi dorim din toată inima: «LA MULŢI ANI, cu sănătate şi cu viaţă îndelungată!», Domnule NICOLAE DRAGOŞ.
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here