Medicul de familie, obligat să își găsească înlocuitor pe perioada concediului

725

Pacienţii nu trebuie să fie privaţi de serviciile medicale pe care le primesc la cabinetul medicului de familie pe perioada cât acesta din urmă se află în concediu de odihnă. Astfel, înainte de a pleca în concediu, medicul de familie trebuie să respecte anumiţi paşi legali, astfel încât pacienţii să beneficieze în continuare de serviciile medicale de care au nevoie.

Pentru perioade de absenţă mai mici de 30 de zile lucrătoare, înlocuirea medicului absent se poate face pe bază de reciprocitate între medici, cu condiţia ca doctorul înlocuitor să-şi desfăşoare activitatea în aceeaşi localitate cu medicul înlocuit sau în zonă limitrofă. În acest caz, este nevoie ca medicul să-şi prelungească programul de lucru în funcţie de necesităţi. Despre această convenţie trebuie înştiinţată şi Casa de Asigurări de Sănătate, dar şi pacienţii. “Pentru situaţiile de înlocuire pe bază de reciprocitate, medicul de familie înlocuit va depune la Casa de Asigurări de Sănătate, cu cel puţin o zi lucrătoare anterior perioadei de absenţă, un exemplar al convenţiei de reciprocitate şi va afişa la cabinetul medical numele şi programul medicului înlocuitor, precum şi adresa cabinetului unde îşi desfăşoară activitatea. Înlocuirea medicului absent pe bază de reciprocitate între medici se face pentru o perioadă cumulată de maximum 60 de zile calendaristice pe an calendaristic. În desfăşurarea activităţii, medicul înlocuitor utilizează parafa proprie, semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente, registrul de consultaţii şi formularele cu regim special ale medicului înlocuit, inclusiv prescripţiile medicale electronice ale medicului înlocuit, numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit”, se arată în normele de aplicare ale contractului cadru.
Practic, atunci când medicii de familie sunt în concediu, pacienţii nu trebuie să fie privaţi de serviciile medicale de care beneficiază conform legii.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here