Lucrări pe cursurile de apă din judeţ

803

În perioada 16 – 19 august 2017, Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Gorj a executat în continuare lucrări de decolmatare pârâu Sunătoarea la Buzeşti, zona Răscol şi râu Amaradia la Logreşti (zona amonte – aval punte mănăstire), pentru asigurarea secţiunii de scurgere a apelor şi punerea în siguranţă a proprietăţilor (case+anexe gospodăreşti) cetăţenilor riverani cursurilor de apă. Pentru prevenirea eventualelor inundaţii, angajaţii Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj au executat lucrări de întreţinere la Regularizare pârâu Iaz la Slobozia, care au constat în defrişare manuală a suprafeţelor, curăţire teren de iarbă şi buruieni şi doborâre arbori. Datorită precipitaţiilor şi creşterilor de debite din perioadele anterioare, pe pârâul Ciocadia, pe sectorul ce traversează comuna Bengeşti-Ciocadia, s-au produs colmatări ale albiei minore şi accentuarea eroziunilor de mal.
În vederea asigurării secţiunii optime de scurgere a apei, stoparea fenomenului de eroziune maluri pârâu Ciocadia şi evitarea inundării proprietăţilor riverane cursului de apă, Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj va executa lucrarea de decolmatare pârâu Ciocadia la Bengeşti-Ciocadia, zona Bistreanu. În acest sens, echipele SGA au efectuat în perioada 16 – 19 august 2017 transporturi de piatră procurată din cariera Porceni, Bumbeşti-Jiu pentru consolidarea cu anrocamente din piatră brută a malului drept, în zona Bistreanu, localitatea Bengeşti.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here