Inspectoratul Școlar Județean Gorj nu a anulat documentele prin care o profesoară primește ilegal ore la ,,Constantin Săvoiu”. Profesorul Negomireanu va intra în greva foamei în această săptămână

8252

Cazul profesorului din Gorj, Alin Negomireanu, care va intra în greva foamei în această săptămână, relatat pe larg în Cotidianul Gorjeanul vineri, 7 iulie 2023, a fost citit de aproape 20.000 de oameni, subiectul vizând nedreptatea care i s-a făcut acestuia de către ISJ Gorj, la repartizarea orelor, în procedura din februarie 2023. Amintim că o în locul acestui dascăl, o altă profesoară, Carmen Violeta Cochină, a primit – în mod absolut nelegal – șase ore la cea mai mare școală gimnazială din județ, ,,Constantin Săvoiu”, fără să aibă acest drept, fiindcă, pur și simplu, nu și-a depus dosarul pentru completarea normei didactice așa cum se prevede în clar în Calendarul Mobilității. Este un caz clar, în care ilegalitatea comisă este fără echivoc.

I s-a furat un drept
În ciuda răspunsului concret venit de la Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Județean Gorj nu a făcut nicio corecție în cazul lui Alin Negomireanu, oferind presei un punct de vedere în care continuă să arate că ISJ Gorj nu a făcut niciun abuz, iar profesoara care a primit ore la Școala Gimnazială ,,Constantin Săvoiu” va ajunge la catedra de aici.
În acest caz, ISJ Gorj ignoră cu bună știință punctul de vedere al Ministerului Educației, riscând să rămână fără nicio credibilitate ca instituție publică a statului.
Este clar, ca lumina zilei, că ISJ Gorj trebuie să anuleze, ori să revizuiască, procedura de repartizare a orelor, procedură care a avut loc 21 aprilie 2023, mai ales că Ministerul Educației a cerut în mod expres acest lucru. În caz contrar, vom asista la un profesor care va intra în greva foamei, fiindu-i furat un drept, acela de a preda la Școala Gimnazială ,,Constantin Săvoiu”, după ce acesta a respectat întocmai toate cerințele prevăzute de lege. Ministerul Educației arată în clar că responsabilitatea soluționării acestui caz revine ISJ Gorj.
Profesorul Negomireanu a acționat în judecată ISJ Gorj, Consiliul de Administrație, chemând-o în proces și pe profesoara Carmen Violeta Cochină. De asemenea, acesta a făcut contestație la ISJ:
,,CONTESTAȚIE
Doamnă Inspector General,
Subsemnatul, Negomireanu Dumitru Alin, profesor titular la Școala Gimnaziala Novaci, Șc. Gimnaziala Voievod Litovoi, Liceul Mihai Viteazul Bumbești Jiu, Liceul Tehnologic Constantin SandruBalta vă aduc la cunoștință următoarele: În data de 21 aprilie 2023 am participat la ședința de pretransfer stabilită de ISJ GORJ la disciplina educație socială(Gândire critică și drepturile copilului, Educație interculturală; Educație pentru cetățenie democratică, Educație financiară) și Filosofie. La începutul ședinței s-a prezentat numita Cochina Carmen Violeta care a ocupat 6 ore de educatie socială la Școala Gimnazială ”C. Savoiu” Târgu Jiu, Comisia de mobilitate motivând că are prioritate în exprimarea opțiunilor deoarece se află în situația de completare nesoluționată a normei didactice. Menționez că intenția mea a fost să optez pentru aceste ore, am susținut inspecția specială, m-am încadrat în condițiile specifice impuse de unitatea școlară și am obținut acord 2. Datorită acestui fapt am fost nevoit să optez pentru 9 ore de educație socială ( 5 ore la Bengești-Ciocadia și 4 ore la Liceul Teologic Târgu Jiu ). În aceeași zi, consultând siteul ISJ Gorj, rubrica ,,Resurse Umane” am constatat că numita Cochină Carmen Violeta nu și-a depus dosar pentru completarea normei didactice în etapa prevazută de Calendarul mobilității cadrelor didactice 2022-2023. Potrivit Metodologiei și Calendarului mobilității cadrelor didactice 2022-2023, cadrele didactice aflate în situația reducerii normei didactice, au obligația depunerii dosarului pentru soluționarea completării normei didactice în perioada 22-27 februarie 2023 și să participe la ședința organizată de ISJ Gorj. Doar în situația participării și nesoluționării completării normei didactice, cadrul didactic poate participa la următoarele etape prevazute în Calendarul Mobilității cadrelor didactice, nefiind și cazul numitei Cochină Carmen Violeta. Domnișoara Cochină nu a depus dosar în această etapă și în acest sens nu avea voie să participe la etapa de completare a normei didactice la nivelul județului Gorj. Solicit ISJ GORJ anularea deciziei de completare a domnișoarei Cochină Carmen Violeta și reluarea ședinței având în vedere faptul că Comisia de mobilitate nu a respectat Motodologia și Calendarul mobilității cadrelor didactice. Consider că am fost lezat în dreptul de a-mi exercita un drept legal, solicit un răspuns urgent și îmi rezerv dreptul de a face contestație și plângere penală deoarece apreciez tot ce s-a facut prin încălcarea normelor legale de către Comisia de Mobilitate a ISJ GORJ. Atașez lista cu candidații și puncatjele cadrelor didactice care au participat la etapa de completare a normei didactice la nivelul județului Gorj. ”. Din această listă lipsește profesoara Carmen Cochină, neavând dosar depus.
file:///C:/Users/Asus/Downloads/pdf24_merged%20(4)%20(2).pdf
Iată și răspunsul profesorului Alin Negomireanu la întâmpinarea făcută de ISJ Gorj în dosarul de judecată, prin care acesta solicită judecătorilor gorjeni să respingă apărările formulate de instituție:
,,Prin întâmpinarea depusă, ISJ Gorj recunoaşte că pârâta Cochină Carmen Violeta și-a depus dosarul după ce a trecut perioada prevăzută de Calendarul mobilității personalului didactic.
Prin urmare, pârâta Cochină Carmen Violeta era decăzută din dreptul de a fi repartizată deoarece nu îşi depusese cererea însoţită de documentele prevăzute în aceasta, până la data de 28 februarie 2023, nefiind respectată metodoligia şi calendarul de mobilitate.
Mai mult decât atât Ministerul Educației prin răspunsul numărul 16433, 982, 869/DGMRURS din 22 mai 2023, depus la dosar, recunosc faptul că pârâta Cochină Carmen Violeta nu și-a depus dosarul privind completarea normei didactice la nivelul ISJ GORJ, în perioada prevăzută de Calendar pentru această etapă și l-a depus în perioada altei etape de mobilitate, adică în perioada de pretransfer. Pârâta Cochină Carmen Violeta putea participa cu prioritate la ședinta de pretransfer pentru a fi soluționată cu prioritate, doar în cazul în care, respecta etapa prevăzută în Calendarul mobilității personalului didactic pentru depunerea cererii și dosarului pentru completarea normei didactice. Numita Cochină Carmen Violeta nu se regăsește în lista cadrelor didactice care participă la completarea normei didactice publicată de ISJ GORJ cu numărul 3410 din data de 28 februarie 2023. Nelegalitatea soluționării adoptate de Comisia de mobilitate județene a ISJ GORJ constă în faptul că numita Cochină Carmen Violeta nu putea să participe și să fie soluționată, soluția adoptată fiind în contradicție cu dispozițiilor art. 4, alin. 19((19) La toate etapele de mobilitate a personalului didactic de predare se depun cereri conform prevederilor anexei nr. 14 şi documentele anexate prevăzute în acestea. Perioadele şi termenele de depunere a cererilor sunt prevăzute în anexa nr. 19) și art. 33, alin. 1 din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic (Art. 33 (1) Cadrele didactice titulare, cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), precum şi cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei cu norma didactică de predare incompletă, a căror completare de normă didactică de predare nu s-a soluționat la nivelul unităţilor de învăţământ/consorţiilor şcolare sau la nivelul unităţilor de învăţământ din aceeaşi localitate, depun la inspectoratele şcolare, în perioada prevăzută de Calendar, cererea însoţită de documentele prevăzute în aceasta.) și Calendarul mobilității personalului didactic pentru anul școlar 2023-2024 aprobate prin OMEN nr. 7218/2022, punctul 5, litera b, litera d și litera e (5) Completarea normei didactice de predare a personalului didactic la nivelul inspectoratului școlar şi transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ: b) afișarea, la inspectoratele școlare, a listei cadrelor didactice care intră în reducere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2023; d) înregistrarea cererilor, însoţite de documentele precizate în acestea, cadrelor didactice aflate în reducere de activitate, la inspectoratele şcolare; verificarea și avizarea dosarelor depuse de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate; Perioada: 22-27 februarie 2023; e) afișarea la inspectoratul școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea reducerii de activitate; Termen: 28 februarie 2023).
Din cauza faptului că numita Cochină Carmen Violeta nu se regăsește în lista cadrelor didactice care participă la completarea normei didactice publicată de ISJ GORJ CU NUMĂRUL 3410 din 28 februarie 2023, nu a depus cerere în perioada prevăzută de Calendarul mobilității personalului didactic, atunci pentru aceste motive nu putea să participe la sedința din 21 aprilie cu prioritate în a fi soluționată, în sensul că nu trebuia să fie repartizată. Menţionez că acest drept al repartizării îl aveau doar cadrele didactice a căror cerere nu era soluționată în urma participării la etapa anterioară prevăzută în Calendar pentru soluționarea completării normei didactice conform Calendarului mobilității personalului didactic, punctul 5. litera n (soluționarea în ședință de repartizare, în ordine, a: (i) cererilor cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice pe perioadă determinată/nedeterminată, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie pe perioadă determinată ”.
Ar mai fi de spus faptul că profesorul Negomireanu a făcut naveta să predea la Vâlcea timp de un an, deși copiii săi învață la Școala Gimneazială ,,Constantin Săvoiu”. Este un motiv în plus pentru care ISJ Gorj ar fi trebuit să acționeze în consecință, însă nu a făcut-o. Întreaga situație a profesorului Alin Negomireanu, în care este și punctul de vedere al Inspectoratului Școlar în integralitate, aici: https://gorjeanul.ro/un-profesor-din-gorj-anunta-ca-intra-in-greva-foamei-acuza-ca-locul-sau-la-catedra-a-fost-luat-nelegal-de-o-alta-profesoara/
Mihaela C. Horvath

2 COMENTARII

  1. Nimic nou sub soare! Unde la cârma unei instituții se află un psd ist, hoțiile, matrapazlâcurile și complicitățile sunt la ele acasă. La ISJ Gorj este o cloacă de parveniți politic, lipitorii de afișe ai psd ului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here