Incompetența sau lipsa de profesionalism la Primăria Târgu-Cărbunești

680

Am ajuns pentru prima dată în justiție în luna aprilie 2016, prin acțiunea inițiată împotriva comisiei locale de fond funciar Târgu Cărbunești și a numitului C.V., în documentația pentru titlul de proprietate al căruia, elaborată în 2005, s-au strecurat grave erori și date ireale privind dimensiunile și vecinătățile, cea mai evidentă fiind înscrierea lățimii curții unde este amplasată casă și anexele gospodărești de 20m, în loc de 15.85m, cât a rezultat la măsurătorile ulterioare și i-a dat posibilitatea să-mi ocupe în anul 2011 în mod abuziv și fără niciun drept, o suprafață de teren din proprietatea mea cu care se învecinează spre nord. Aceste erori au fost posibile din cauza superficialității și lipsei de răspundere de care a dat dovadă comisia locală, care a întocmit documentația în birou, fiind indusă în eroare de numitul C.V., fără a se deplasa în teren pentru efectuarea măsurătorilor ce se impuneau. Am vârsta de 84 de ani, sunt de profesie inginer, cu o activitate profesională de peste 40 de ani, din care 30 de ani în funcții de conducere, respectiv 16 ani directorul Întreprinderii județene de gospodărie comunală și locativă Gorj, cea mai complexă ca profil de activitate și volum de investiții, iar următorii 14 ani până la pensionare, directorul Direcției Tehnice și de investiții a Consiliului Județean Gorj.
Pe baza experienței în domeniu și în cunoștiință de cauză am prezentat în mod concret erorile și datele ireale, din titlul de proprietate al numitului C.V., cu argumente clare și evidente precum:
-Cercetarea penală care s-a finalizat prin Ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Cărbunești, din ianuarie 2013 rămasă definitivă prin sentința penală a judecătoriei Târgu-Cărbunești din mai 2013 prin care s-a constatat că numitul C.V. a ocupat în mod abuziv și fără niciun drept proprietatea mea.
-Procesul verbal de constatare din 27 martie 2015 al Comisiei locale de fond funciar Târgu-Cărbunești și raportul de expertiză tehnică care pe baza măsurătorilor efectuate în teren au consemnat lățimea curții de 15.85m față de 20m înscrisă în titlul de proprietate.
-Din păcate instanța Judecătoriei Târgu-Cărbunești fără a analiza în mod corespunzător dosarul, mi-a respins acțiunea și am ajuns în faza de apel la Tribunalul Gorj. La cererea mea instanța Tribunalului Gorj, a solicitat comisiei locale să precizeze cum a fost pus în teren numitul C.V. pentru lățimea curții de 20m, când documentația s-a întocmit în birou și cum a fost posibil să întocmească documentația pe un act de acum 100 de ani în urmă, pe numele tatălui numitului C.V. pe harta topografică pentru parcelele pe care este amplasată casa și anexele gospodărești este înscrisă proprietara, mama sa căci tatăl decedase?
Prin scrisoarea nr.4352/ 19.03.2018 a Primăriei Târgu-Cărbunești, înaintată Tribunalului Gorj, redactată pe circa o jumătate de pagină, nu se dă nici un răspuns la aceste întrebări demonstrând încă o dată nepăsarea și lipsa de răspundere.Redau pentru convingere paragraful de bază din această scrisoare.“La stabilirea dimensiunilor, respectiv – lățimea de 20m – lungimea de 60m, pentru terenul pârâtului C.V., conform schiței anexă la procesul verbal de punere în posesie din 08.09.2015, s-a avut în vedere, actul de partaj voluntar nr.249/18.02.1924?” Iată dovadă de incompetențață crasă și lipsa totală de profesionalism a celor “două personaje”, care au întocmit scrisoarea, respectiv Fugaru Boris Șerban și Marian Elena.Nu știu ce pregătire profesională și ce atribuții au în cadrul primăriei, dar prin răspunsul de mai sus au demonstrat, că nu posedă nici cele mai elementare cunoștințe despre normele care reglementează reconstituirea dreptului de proprietate, care prevăd ca pentru suprafețele de teren din intravilan pe care sunt amplasate construcțiile caselor și anexelor gospodărești, dreptul de proprietate se reconstituie pe baza hărților topografice, a registrelor cadastrale și a măsurătorilor efectuate în teren.Sau poate le cunosc și se urmărește un alt interes? Nu cumva unul dintre aceste personaje este cel care a întocmit în anul 2005 documentația numitului C.V. și caută să mușamalizeze și să ascundă precum “mizeria sub preș” aceste erori atât de clare și de evidente?Cum se poate afirma cu atâta ușurință și iresponsabilitate, că s-au stabilit dimensiunile parcelelor, pe baza unui act de partaj cu o sută de ani în urmă când acest act nici nu intra în discuție în cazul acestor proprietăți situate în intravilan și cum se poate trimite sub antetul unei instituții de stat-Primăria Târgu-Cărbunești – către o instanță de judecată un asemenea răspuns? Cu astfel de scrisori mincinoase au influențat și instanța judecătoriei Târgu-Cărbunești care mi-a respins acțiunea și acum continuă în același mod josnic să ducă în eroare și instanța Tribunalului Gorj.Este o eroare atât de clară și de evidentă că o observă și un om simplu de pe stradă, căci este vorba de suprafața curții casei împrejmuită pe toate laturile cu gard de lemn, deci cu lățimile bine conturate. Reconstituirea dreptului de proprietate reprezintă operația de măsurare a acestei împrejmuiri – lățime și lungime, a cărei configurație este identică cu configurația parcelelor din harta topografică. Aceste personaje, conștien-tizează oare că întocmind procesul verbal de punere în posesie din birou, fără a efectua măsurătorile respective în teren și înscriind lățimea curții de 30m, față de 15.85m cât este în realitate, au săvârșit o infracțiune gravă, un fals în acte publice, prin care au favorizat pe numitul C.V. să ocupe în mod abuziv și fără niciun drept o suprafață de teren din proprietatea mea așa cum a rezultat în urma cercetării penale? Menționez că în plângerea mea cea mai documentată, adresată Primăriei Târgu-Cărbunești și înregistrată la numărul 18892/19.11.2012, la care am anexat în copie acte și documente justificative, inclusiv copie după documentația pentru titlul de proprietate al numitului C.V. obținută de la Inspectoratul Județean de Cadastru Gorj, în care au prezentat în mod complet erorile din această documentație, plângere ce am depus-o în copie și la dosarul aflat pe rolul instanței de judecată, nu am primit niciun răspuns. Autonomia Locală nu înseamnă nepăsare și dispreț, umilință și batjocură față de cetățeni, ci răspundere și responsabilitate pentru rezolvarea problemelor acestora. Precizez că punerea în posesie a numitului C.V. pentru lățimea curții de 20m, nu este posibilă practic, căci ea trebuie extinsă peste alte proprietăți, ceea ce contravine normelor legale în vigoare. E regretabil că asemenea aspect pune o pată urâtă, pe activitatea celorlalți salariați, a primăriei în ansamblul ei. Conducerea primăriei și a consiliului local trebuie să analizeze cu toată răspunderea astfel de fapte și să stabilească măsuri corespunzătoare pentru evitarea unor asemenea greșeli în viitor, care pun oameni nevinovați pe drumurile justiției, ani de zile pentru a-și câștiga dreptatea.
Ing.Aurel Popescu

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here