Examenele de corigențe, între 5 și 20 iulie

1602

În acest an școlar, examenele de corigență se vor desfășura în perioada 5-20 iulie, se arată într-o notă a Ministerului Educației. Elevii corigenți care nu se vor prezenta la această sesiune de corigențe sau nu vor reuși să promoveze examenele, vor fi declarați repetenți. Anul trecut, corigenţele s-au susţinut între 1 şi 17 iulie.

”Pentru anul școlar 2020-2021, perioada de desfășurare a examenelor de corigență, stabilite în baza art. 128 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEN nr. 5447/2020 cu modificările și completările ulterioare, este 5-20 iulie 2021 pentru toate clasele din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, inclusiv pentru stagiile de pregătire practică”, se arată în nota transmisă inspectoratelor școlare. ”Elevii din clasa a VIII-a, care au susținut şi promovat examenul de corigență, se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a, pe locurile rămase libere, în a doua etapă de admitere în învățământul liceal, conform calendarului aprobat prin Ordinul MEC nr. 5457/2020 cu modificările și completările ulterioare, în perioada 9 – 13 august 2021, în care pot fi repartizați și absolvenții clasei a VIII a care nu au susținut Evaluarea Națională, respectiv în etapa a doua de admitere în învățământul profesional și învățământul profesional dual, conform calendarului aprobat prin Ordinul MEC nr. 5449/2020 cu modificările și completările ulterioare, în perioada 6-9 august 2021. Elevii din clasele terminale de liceu, care au susținut şi promovat examenul de corigență, se pot înscrie pentru examenul de bacalaureat, sesiunea de examen august-septembrie 2021, în perioada 19 – 26 iulie 2021, conform OMEC nr. 5453/2020. Elevii din învățământul postliceal, calificarea profesională asistent medicină generală, se pot prezenta la sesiunea de corigențe în perioada 30 august – 03 septembrie 2021. În cazul în care curriculumul parcurs este organizat modular, pentru elevii care nu au promovat modulele ce se finalizează pe parcursul anului şcolar, indiferent de numărul de module nepromovate, se organizează o sesiune specială de examene de corigență, în ultima săptămână de cursuri a anului şcolar, conform structurii anului școlar aprobată prin OMEC nr. 3125/2020 cu modificările și completările ulterioare”, se mai precizează în document. Elevii corigenți care nu s-au prezentat la sesiunea de corigențe din perioada 5-20 iulie 2021 sau nu au promovat examenul de corigență, vor fi declarați repetenți. Potrivit Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin calificativul “Insuficient”/medii anuale sub 5,00 la cel mult două discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare, la cel mult două discipline de studiu. În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declaraţi corigenţi: elevii care obţin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului şcolar, indiferent de numărul modulelor nepromovate; elevii care obţin medii sub 5,00 la cel mult două module care se finalizează la sfârşitul anului şcolar, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare, la cel mult două module. ”Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/ modulul de examen, dacă obţine cel puţin calificativul “Suficient”/media 5,00. Sunt declaraţi promovaţi anual elevii care obţin, la fiecare disciplină/modul la care susţin examenul de corigenţă, cel puţin calificativul “Suficient”/media 5,00”, se mai precizează în ROFUIP. După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de învăţământ/un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se aprobă de către director, în cazuri justificate, o singură dată pe an școlar. Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unității de învățământ, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor examenului de corigenţă. Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here