Dr. Dragoș Șorop oferă servicii de Medicina Muncii la cel mai înalt nivel

2622

Prin HG nr. 355/ 11 aprilie 2007 s-au stabilit Cerințele minime pentru supravegherea sănătății lucrătorilor față de riscurile pentru securitate și sănătate, pentru prevenirea îmbolnăvirii lucrătorilor cu boli profesionale cauzate de agenți nocivi chimici, fizici, fizico-chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă/ postului de lucru, precum și a suprasolicitării diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă; printre serviciile medicale pe care un angajator trebuie să le asigure salariaților săi se numără examenul medical la angajare și controlul medical periodic. Pe lângă acestea, angajatorul mai are și alte obligații legale care țin de supravegherea stării de sănătate a muncitorilor. Dr. Dragoș Șorop oferă astfel de servicii, efectuate la cel mai înalt nivel, în mai multe locații din orașele: Târgu-Jiu, Motru, Rovinari și Craiova, având și o colaborare cu Clinic Life din Caransebeș.

În cadrul firmelor, în funcție de locurile de muncă sau posturile de lucru oferite de către angajatori, legiuitorul a stabilit reguli concrete sau fișe speciale pentru efectuarea examenului medical la angajare și a controlului medical periodic. Prin supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor se înțelege totalitatea serviciilor medicale care asigură prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale și a bolilor legate de profesie, precum și menținerea sănătății și a capacității de muncă a lucrătorilor. Supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor este asigurată de către doctorii specialiști de medicina muncii.
Angajatorii din orice domeniu de activitate atât din sectorul public, cât și din sectorul privat au obligația: să se afle în posesia unei evaluări a riscului asupra sănătății lucrătorilor, actualizată periodic, și să asigure fondurile și condițiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare supravegherii sănătății lucrătorilor. “Examinările de Medicina Muncii au un caracter de screening, fiind foarte importante atât pentru angajat, cât şi pentru angajator. Pentru angajat sunt importante aceste examinări, pentru a preveni îmbolnăvirea la locul de muncă, iar pentru angajator este important să se reducă perioada de incapacitate temporară de muncă a angajaţilor, precum şi prevenirea unor accidente de muncă”, a precizat dr. Dragoş Şorop, specialist în Medicina Muncii.

Costuri suportate de angajator
Potrivit legislaţiei în vigoare, angajaţii nu pot fi implicați sub nicio formă în costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale de la locul lor de muncă.
Serviciile medicale profilactice sunt examenul medical la angajarea în muncă, de adaptare, periodic la reluarea activității, pentru promovarea sănătății la locul de muncă. În anexa 1 la HG nr. 355/2007 se nominalizează serviciile medicale profilactice (prin fișe specifice) care se efectuează lucrătorilor, în funcție de natura agenților nocivi existenți la locul de muncă sau postul de lucru (chimici, fizici, fizico-chimici sau biologici). Servicii de medicina muncii efectuate la cel mai înalt nivel sunt acordate de către dr. Dragoș Șorop în mai multe locații din orașe precum Motru, Târgu-Jiu, Rovinari și Craiova, acesta având și o colaborare cu Clinic Life din Caransebeș.
Trebuie subliniat faptul că orientarea și angajarea lucrătorilor în muncă se realizează obligatoriu prin examene medicale și psihologice efectuate conform reglementărilor legale ale Ministerului Sănătății.

Angajarea fără aviz medical, interzisă!
Legislația interzice angajarea sau schimbarea locului de muncă/postului de lucru al lucrătorilor, fără avizul medical emis de către medicul de medicina muncii.
Fiecare lucrător trebuie să aibă un dosar medical propriu care se păstrează la medicul de medicina muncii. Lucrătorul va fi informat la cerere despre conținutul dosarului său medical. Un exemplar din fișa de aptitudini completată de către medicul de medicina muncii, cu care lucrătorul se prezintă la angajator, după efectuarea examenului medical în vederea angajării se păstrează la conducătorul locului de muncă.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here