CUVIOASA ANA și ONCOMED, furnizorii de îngrijiri la domiciliu în relaţie cu CJAS Gorj

1725

La nivelul județului Gorj, pentru îngrijiri la domiciliu, doar doi furnizori au intrat în relație contractuală cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Este vorba despre CUVIOASA ANA și ONCOMED. Furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu acordă asistenţă conform unui plan de îngrijiri în conformitate cu recomandările făcute de către medicii de specialitate din ambulatoriu şi spital, zilnic, inclusiv vineri, sâmbătă, duminică şi în timpul sărbătorilor legale.

Un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu în funcţie de recomandarea medicului, dar nu mai mult de 90 zile de îngrijiri / în ultimele 11 luni, în mai multe etape. Un episod de îngrijire este de maximum 30 de zile. În conformitate cu legislaţia în vigoare, în tariful pe o zi de îngrijire sunt incluse şi costurile materialelor sanitare pentru realizarea serviciului de îngrijire la domiciliu. Furnizorul este obligat să efectueze minimum o vizită pe zi la domiciliul asiguratului, conform recomandării medicului. Potrivit conducerii Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj, numărul furnizorilor care au contract cu CJAS a scăzut. „În 2016 aveam zece furnizori de îngrijiri medicale la domiciliu. Doi au fost cu probleme și le-am reziliat contractele, altul a renunțat la contract la sfârșitul anului, iar unul nu a mai vrut să încheie act adițional la începutul anului 2017. La ora actuală, patru furnizori de îngrijiri la domiciliu au contract cu Casa. La recenta sesiune de contractare, doar doi furnizori s-au înscris și au fost acceptați”, a declarat Daniel Șurlea, președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj.

Cum se poate beneficia de îngrijiri la domiciliu?
Gorjenii, care doresc să beneficieze de îngrijiri medicale la domiciliu, trebuie să depună la CJAS Gorj o cerere prin care solicită aceste servicii, precum şi un dosar din care nu trebuie să lipsească recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu, semnată şi parafată de medicul curant şi copii după documentele medicale care atestă diagnosticul stabilit conform competenţei pentru care se face recomandarea. Persoanele, care nu se pot deplasa, pot solicita unui reprezentant legal să depună cererea pentru îngrijiri medicale în locul lor. Dosarul va fi analizat de CJAS Gorj, care în 48 de ore are obligaţia să transmită pacientului, dacă cererea a fost sau nu aprobată.

Serviciile de îngrijiri medicale sau paliative la domiciliu pot începe a doua zi după aprobarea cererii depuse la casa de asigurări de sănătate. Casa de Asigurări de Sănătate nu va lua în calcul recomandările medicale în care este nominalizat furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi nici recomandările medicale care nu cuprind o periodicitate/ritmicitate a serviciilor recomandate sau diagnosticul stabilit. Costurile pentru îngrijirile medicale/paliative la domiciliu sunt acoperite de CJAS, iar bolnavii nu vor plăti nimic pentru materialele sanitare şi pentru efectuarea manevrelor medicale. Trebuie precizat că furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu nu asigură medicaţia necesară pacienţilor!

Cine poate beneficia de îngrijiri medicale la domiciliu?
Conform legislației în vigoare, persoanele asigurate care suferă de afecţiuni acute sau cronice şi au o capacitate limitată de a se deplasa la o unitate medicală pentru a primi îngrijiri au dreptul la îngrijiri medicale la domiciliu sau paliative. Prioritate în primirea îngrijirilor medicale sau paliative la domiciliu au asiguraţii care suferă de afecţiuni oncologice sau neurologice. Medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate, inclusiv medicii de familie, pot recomanda îngrijiri medicale la domiciliu numai ca o consecinţă a consultaţiei medicale raportate la casa de asigurări de sănătate. Recomandările se fac în general pentru bolnavul incapabil să desfăşoare activităţi casnice, care este imobilizat în fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei şi care necesită sprijin pentru îngrijirea de bază (igienă şi/sau alimentaţie şi/sau mobilizare), respectiv pentru bolnavul complet imobilizat la pat, dependent total de altă persoană pentru îngrijirea de bază (igienă, alimentaţie, mobilizare).

Atenţie!
Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu se consemnează de către medicul curant al pacientului în biletul de externare, la externarea acestuia, sau în registrul de consultaţii în ambulatoriu, asupra necesităţii efectuării îngrijirilor medicale. Orice asigurat are dreptul la 90 zile de îngrijiri medicale la domiciliu pe an, în una sau mai multe etape. Îngrijirile medicale/paliative sunt reglementate de Legea nr. 95/2006 privind reforma în sănătate, Hotărârea de Guvern nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi Ordinul MS/CNAS nr.423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru. Timpul mediu al unei vizite la domiciliu pentru un pacient este de o oră.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here