Concediu și indemnizație de acomodare pentru părinții adoptivi

768

Din această vară, mai exact din luna august, salariaţii vor putea să ceară concediul şi indemnizaţia de acomodare, aşa cum s-a stabilit recent printr-o lege publicată în Monitorul Oficial. Pentru a putea obţine indemnizaţia lunară salariaţii vor avea nevoie de o cerere şi de mai multe acte justificative. Pe parcursul anului trecut și în 2016, până la ora actuală, 33 de minori din județul nostru au fost adoptați. În aceeași perioadă, 18 familii au fost atestate ca apte să adopte, pentru 24 de copii fiind deschisă procedura de adopție.

Salariaţii care vor să adopte copii vor putea să ceară, începând din luna august, intrarea în concediul de acomodare şi plata unei indemnizaţii lunare. Noul tip de concediu este prevăzut de Legea nr. 57/2016, care va modifica, în data de 12 august, Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei. Concediul de acomodare va avea, potrivit actului normativ, o durată de cel mult un an de zile şi va fi acordat la cerere. Pe durata acestuia, salariatul îndreptăţit (adoptatorul sau oricare dintre cei doi soţi ai familiei adoptatoare) va primi şi o indemnizaţie lunară. Totuşi, atât modelul cererii pentru acordarea concediului şi indemnizaţiei, cât şi procedura de plată a sumei lunare trebuie stabilite prin normele Legii adopţiei. Astfel, Ministerul Muncii a lansat recent în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Guvern care include aceste reguli. Plata indemnizaţiei lunare aferente concediului de acomodare va fi făcută în baza cererii persoanei îndreptăţite (modelul propus poate fi consultat în fişierul anexat articolului) şi a unor documente justificative.

Acte necesare la dosar
Concret, aşa cum reiese din Legea nr. 57/2016, odată cu cererea, solicitantul va trebui să depună: certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei; documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare; dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activităţii.
În afară de aceste trei acte, proiectul publicat de Ministerul Muncii prevede că vor mai fi necesare şi: copia actului de identitate al solicitantului; copia certificatului de naştere al copilului; acte doveditoare privind realizarea de venituri supuse impozitului pe venit (venituri din salarii, din activităţi independente, din activităţi agricole).
Atât cererea, cât şi documentele justificative enumerate vor trebui depuse şi înregistrate, în maximum zece zile lucrătoare de la data punerii în executare a hotărârii judecătoreşti de încredinţare în vederea adopţiei, la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială în raza căreia îşi are domiciliul solicitantul. „În situația în care cererea este depusă după termenul prevăzut la alin. (3) (adică după expirarea celor zece zile lucrătoare de la data punerii în executare a hotărârii judecătoreşti de încredinţare în vederea adopţiei – n. red.), dar până la împlinirea termenului pentru care a fost dispusă încredinţarea în vederea adopţiei, drepturile se acordă de la data la care este depusă cererea”, scrie în propunerea de act normativ.
Cererea de acordare a concediului de acomodare va fi soluţionată în maximum trei zile lucrătoare de la data înregistrării, prin decizie a directorului executiv al agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială, şi va fi comunicată solicitantului în trei zile lucrătoare de la emitere. În altă ordine de idei, nu doar salariaţii vor putea cere intrarea în concediul de acomodare, ci şi persoanele care obţin venituri din activităţi independente sau activităţi agricole.

Indemnizație de 1.700 de lei pe lună
Indemnizaţia aferentă concediului de acomodare va avea un cuantum de 3,4 ISR. În prezent, Indicatorul Social de Referinţă (ISR) are o valoare de 500 de lei, astfel că indemnizaţia lunară va fi de 1.700 de lei. „Calculul şi plata indemnizaţiei, inclusiv a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, se fac de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prin agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, şi se achită, în funcţie de opţiunea persoanei îndreptăţite, în cont bancar sau la domiciliul acesteia, respectiv la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate”, dispune Legea nr. 57/2016.
Potrivit proiectului de hotărâre cu normele Legii adopţiei, indemnizaţia va fi plătită fie prin mandat poştal, fie în cont curent personal sau cont de card, în funcţie de opţiunea solicitantului. Plata acesteia va fi făcută începând cu ziua următoare celei în care a fost pusă în executare hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei.
De reţinut este că, aşa cum scrie în documentul publicat de Ministerul Muncii, indemnizaţia de acomodare va putea fi acordată şi persoanelor care au copii încredinţaţi pentru adopţie la data intrării în vigoare a normelor Legii adopţiei. În această situaţie, concediul şi indemnizaţia vor fi acordate proporţional, „în funcţie de numărul zilelor calendaristice rămase de la data la care a fost pusă în executare hotărârea judecătorească privind încredinţarea în vederea adopţiei şi până la împlinirea duratei maxime prevăzute de lege pentru acordarea concediului de acomodare”.
Angajatorii care vor refuza acordarea concediului de creştere vor risca să fie sancţionaţi de inspectorii de muncă cu o amendă cuprinsă între 1.000 şi 2.500 de lei, potrivit Legii nr. 57/2016. Totodată, angajatorii nu vor putea să dea afară salariaţii aflaţi în concediul de acomodare.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here