Clipiri

545

Suntem clipiri de ochi ale Timpului pe scara Veşniciei…
Suntem entitatea care umple o clipă a eternităţii cu prezenţa noastră, între  miliardele de prezenţe din acea clipă a Universului…
Suntem trăitorii unei clipe încărcate de emoţii, de la micro-clipa apariţiei noastre, până la ultima părticică a clipei ce ne-a fost hărăzită, când Nepătrunsul îşi “trase pleoapa peste noi”, azvârlindu-ne în Marea Uitare…
Această clipă poartă o faţă de eternă tinereţe şi are o valoare de miracol..
Suntem rezultatul hazardului care i-a întâlnit pe părinţii noştri; n-am  fost întrebaţi dacă vrem să ne naştem – şi nu vom fi întrebaţi nici la “arderea clipei”. (Nu există altă alternativă, poate viitorul v-a dezlega misterul) Suntem clipiri ale vieţii, ale acelui minunat proces psiho-fizico-chimic, din univers… Umplem clipa cu trăirea noastră.
Infinite clipiri de trăire asemănătoare cu a noastră, cu a mea, cu a ta, s-au petrecut şi se vor petrece în nesfârşitul binom: SPAŢIU – TIMP!
Înaintea apariţiei clipei noastre, am fost o veşnicie nimic; după arderea clipei noastre, vom trece în aceeaşi neexistenţă în care am fost deja.
Şi totuşi efemeritatea clipei are în ea ceva sublim, minunat, umanizat: DORINŢA DE A ŞTI, DE A CUNOAŞTE! CLIPA ARE VALOARE DOAR PRIN FAPTELE BUNE CE O LUMINEAZĂ…
Conştiinţa de valoare a clipei, constă în faptul că înţelegi – biet pământean, că: Tot e mai bine SĂ FII CEVA, decât NIMIC!
Bucuria trebuie să se manifeste oricând! Ea este ENERGIE SPIRITUALĂ, fără de care n-ar rămâne din om decât pulbere…
Înfrumuseţând clipa cu înţelepciune, întâmpinăm NELĂSMURITUL VIITOR CU OPTIMISM.
Viaţa nu are SFÂRŞIT ci numai SFÂRŞIŢI.
“Trăieşte-ţi clipa dată, căci clipa-i VIAŢA TA”, spunea filosoful şi omul de ştiinţă, Omar Khayam, acum o mie şi ceva de ani: “Viaţa se grăbeşte, rapidă caravană/ Opreşte-te şi-ncearcă să faci frumoasa clipă/ Nu ai decât o viaţă/ Adaugă viaţa-vieţii şi spirit-spiritului!
Mai bine să suferi, să te consumi, să râzi trăind, decât să trândăveşti. În unica clipă ce ţi-a fost dată…
A TRĂI, ÎNSEAMNĂ A TE NAŞTE NEÎNCETAT, scria Marele Will..
Şi pentru fiecare EXISTENŢĂ: viaţa, istoria omenirii, începe şi se termină cu EA!
Unii oameni beneficiază de această CLIPĂ, de parcă ar trăi etern… de parcă-ar fi fraţi cu veşnicia… şi fac rău semenilor lor, mai ales dacă unele funcţii EFEMERE, cum ar fi de exemplu şi aceea de preşedinte de ţară, mânaţi de semnul lui Cain, mânaţi de orgolii luciferice, se cred nemuritori şi fac foarte rău semenilor..
În Univers, Nepătrunsul a aranjat totul, de la FURNICARUL de constelaţii, până la… popoarele de furnici.
Ce au fost şi ce a rămas de la marii cuceritori, ca Assurbanipal, Alexandru Macedon, Iulius Cezar, Atila, Napoleon şi alţii?
Ce sunt “NAOPOLEONII” de azi decât nişte bieţi nebuni, care vor să facă rău omenirii, în timpul nostru folosind numai şiretlicuri?
Şi văduvind omenirea de acea secundă minunată care este TRĂIREA; este VIAŢA!
Chiar dacă nu este decât o clipă…
Care Clipă, raportată la Univers, înseamnă puţin, dar pentru tine, muritorule, înseamnă totuşi MULT. Înseamnă DREPTUL DE A TE NAŞTE (Vorba unui vechi film cubanez!) dreptul de a TRĂI, de a naşte urmaşi (Renaşti fărâma de iubire/ Bob de Soare? Doar prin URMAŞI? Dar cine N-ARE?).
UCIGĂTORILOR DE CLIPIRI TERESTRE (adică, cotropitorilor de oriunde aţi fi, de oriunde aţi veni, de la voi, aceşti monştrii islamici, care-şi fac CALIFATE, până la Cruciadele formate încă de pe vremea lui AGAMEMNON şi ULYSE. Mai departe la CRUCIADELE CREŞTINE, şi mergând până în ziua de azi, la… NU MAI UCIDEŢI CLIPA OMULUI PĂMÂNTEAN!
De aceea oameni: Bucuraţi-vă de clipa minunată, pentru că nu este DECÂT O CLIPĂ…
Chiar CLIPA-n care-mi spun CUVÂNTUL, abia a fost şi nu mai este. Profită OM AL LUMII, că ai fost binecuvântat cu această CLIPĂ, că undeva ţi-a fost hărăzit să trăieşti.
Trebuie să trăieşti fără rezerve, s-o trăieşti cu toate bucuriile şi tristeţile ei.
PENTRU CĂ E UNICĂ!
Gh.Rădulescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here