Cardul naţional, complet diferit de cel european

631

De un an și jumătate, românii au carduri de sănătate. Utilizarea cardului naţional de sănătate a devenit obligatorie începând cu data de 1 mai 2015. După implementarea acestuia au apărut, însă, mai multe confuzii, una dintre ele fiind cea legată de înlocuirea cardului european de sănătate cu cel naţional, ceea ce este complet eronat.

Cardul național de sănătate nu poate fi utilizat în sistem bancar şi nici nu conţine sume de bani destinate asiguraţilor, aşa cum eronat există mai multe comunicări pe diverse reţele de socializare. Cardul naţional de sănătate primit de asigurat conţine numai datele de identificare ale persoanei în cauză. Pe card şi în memoria electronică a cardului sunt imprimate următoarele informaţii: Numele şi prenumele asiguratului; Codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate; Numărul de identificare al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate (CID); Data naşterii; Termenul de valabilitate al cardului (5 ani). Doar la cererea asiguratului, medicul de familie poate inscripţiona pe cardul de sănătate date medicale.

Cardul naţional nu-l înlocuiește pe cel european
O altă mare confuzie care s-a creat în rândul mai multor asiguraţi este aceea că noul card de sănătate, cel naţional, l-ar înlocui pe cel european. Reprezentanţii MS şi CNAS confirmă că ambele carduri sunt distincte, cel naţional putând fi utilizat doar pe teritoriul ţării noastre.
Cardul european de asigurări sociale de sănătate conferă titularului asigurat dreptul la prestaţii medicale necesare în cadrul unei şederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. Cardul european conţine următorul set obligatoriu de informaţii vizibile: a) numele şi prenumele asiguratului; b) codul numeric personal al asiguratului; c) data naşterii asiguratului; d) data expirării cardului; e) codul Organizaţiei Internaţionale pentru Standardizare pentru statul membru emitent al cardului; f) numărul de identificare şi acronimul casei de asigurări de sănătate care emite cardul; g) numărul cardului.
Cardul european se eliberează asiguratului de către casa de asigurări de sănătate la care acesta este asigurat. De la 1 ianuarie 2008 costul cardului european de asigurări de sănătate se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Perioada de valabilitate a cardului european este stabilită astfel încât să acopere perioada de timp necesară şederii temporare, dar nu poate depăşi şase luni de la data emiterii. Cardul european poate fi utilizat de către asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România numai pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene. Acest card nu produce efecte pe teritoriul României şi nu creează nici o obligaţie pentru furnizorii de servicii medicale din ţara noastră.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here