A fost publicată lista disciplinelor la care se susţin teze

554

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a publicat lista disciplinelor la care se susţin lucrări de evaluare semestrială (teze) în acest an şcolar.

În baza prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, disciplinele la care se susţin lucrări de evaluare semestrială se stabilesc de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Potrivit listei publicate de MECS, elevii din clasele V-VII vor susţine teze la Limba şi literatura română şi Matematică, iar cei de clasa a VIII-a la Limba şi literatura română, Matematică şi Istorie/Geografie (la alegere). Elevii de liceu, de la specializarea Filologie, vor susţine teze la Limba şi literatura română, Limba modernă I, Istorie/Geografie (la alegere) şi Limba latină, iar cei de la specializarea Ştiinţe sociale la Limba și literatura română, Limba modernă I, Istorie/Geografie (la alegere) şi Ştiinţe socio-umane (Logică, argumentare şi comunicare la clasa a IX-a, Psihologie la clasa a X-a, Economie sau Sociologie (la alegere) la clasa a XI-a şi Filosofie la clasa a XII-a). Liceenii de la specializarea Matematică – informatică vor da teze la Limba și literatura română, Matematică, Informatică şi Fizică/Chimie/Biologie (la alegere), iar cei de la specializarea Ştiinţe ale naturii la Limba și literatura română, Matematică şi două dintre disciplinele Fizică/Chimie/Biologie (la alegere). La clasele cu predare în regim bilingv sau intensiv a unei limbi străine, indiferent de specializare/calificare profesională, pe lângă lucrările scrise menţionate în listă, se susţine lucrare scrisă semestrială şi la limba străină respectivă. În cazurile în care o lucrare scrisă semestrială se susţine la alegere dintr-o listă de discipline, elevii vor opta în scris pentru una dintre disciplinele menţionate în listă. Opţiunile elevilor rămân valabile pe parcursul întregului an şcolar. În învăţământul special care utilizează curriculumul şcolii de masă se susţin tezele prevăzute pentru învăţământul de masă. În celelalte unităţi de învăţământ special se susţin teze la limba și literatura română şi matematică, începând cu clasa a VI-a. Tezele de pe semestrul I al anului şcolar 2015-2016 se susţin, de regulă, până la data de 11 decembrie 2015, iar tezele de pe semestrul al II-lea al anului şcolar 2015-2016, până pe 20 mai 2016. În semestrul al II-lea, la clasa a VIII-a, tezele se vor susţine până la data de 13 mai 2016, iar la clasele terminale de liceu, până la 22 aprilie 2016.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here