A fost modificată procedura de validare a serviciilor medicale, când nu funcționează cardul de sănătate

1270

Conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) a emis ORDINUL nr. 904 din 31.10.2016, pentru aprobarea procedurii de transmitere în Platforma informatică din asigurările de sănătate a serviciilor acordate off-line și a procedurii de validare a acestora în cazul imposibilității de a utiliza on-line sistemul național al cardului de asigurări sociale de sănătate.

Având în vedere: Titlul VIII – „Asigurările sociale de sănătate” din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare; Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin H.G. nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017, cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările și completările ulterioare; Referatul de aprobare al Direcției Generale Tehnologia Informației din cadrul CNAS nr. DGTI/553/31.10.2016; În temeiul dispoziţiilor: art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin H.G. nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a emis ORDINUL nr. 904 din 31.10.2016, pentru aprobarea procedurii de transmitere în Platforma informatică din asigurările de sănătate a serviciilor acordate off-line și a procedurii de validare a acestora în cazul imposibilității de a utiliza on-line sistemul național al cardului de asigurări sociale de sănătate. Serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale acordate/eliberate off-line, în perioada 10 –13 octombrie 2016, din cauza unor întreruperi în funcționarea PIAS, precum și serviciile medicale și dispozitivele medicale, care aveau termen de raportare în perioada 10 –13 octombrie 2016, respectiv cele acordate/eliberate off-line în perioada 5-7 octombrie 2016, în temeiul HG nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare, vor fi transmise în PIAS până la termenul de raportare a activității lunii octombrie 2016. „Pentru intervalul 5 –13 octombrie 2016, CNAS dezactivează regula de validare „serviciul medical nu a fost raportat on-line în 3 zile lucrătoare”.(2) Serviciile medicale, medicamentele și materialele sanitare specifice aferente programelor naționale de sănătate curative acordate/eliberate off-line în perioada 10 –13 octombrie 2016, din cauza unor întreruperi în funcționarea PIAS, precum și serviciile medicale care aveau termen de raportare în perioada 10 –13 octombrie 2016, respectiv cele acordate în perioada 5-7 octombrie 2016, în temeiul HG nr. 206/2015, cu modificările și completările ulterioare, vor fi transmise în PIAS până la termenul de raportare a activității lunii octombrie 2016. Pentru intervalul 5 –13octombrie 2016, CNAS dezactivează regula de validare „serviciul medical nu a fost raportat on-line în 3 zile lucrătoare””, se arată în Ordinul 904 din 31.10.2016. Pentru validarea acestor servicii, CNAS dezactivează pentru intervalul 10-13 octombrie, următoarele servicii: ”serviciul nu a fost semnat cu cardul pacientului și pacientul nu are adeverință înlocuitoare card. Pacientul nu se încadrează în cazurile în care nu este necesară semnarea serviciilor cu cardul”; b) ”semnătura asociată serviciului nu este validă”.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here