2 IUNIE – ZIUA NAŢIONALĂ PENTRU ADOPŢIE – Etapele procedurii adopţiei interne – Atestarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare

591

Să adopţi un copil este un act de o responsabilitate uriaşă, fiindcă nu-i deloc uşor să reuşeşti să-i oferi acestuia un cadru familial propice unei bune dezvoltări fizice şi psihice. Însă, chiar asumându-ne tot ce înseamnă riscuri şi greutăţi, până la adoptarea în sine e necesar să fie urmate câteva etape şi formalităţi.

Atestarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare
Familia care doreşte să adopte un copil trebuie să depună la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (D.G.A.S.P.C.) Gorj o cerere de evaluare în vederea eliberării atestatului de persoană ori, după caz, familie aptă să adopte. La această cerere se anexează actele prevăzute de lege, respectiv: copie legalizată după actele de stare civilă şi după titlul de proprietate al locuinţei; certificate de caziere judiciare pentru solicitanţi şi pentru persoanele cu care locuiesc; certificate medicale tip, adeverinţe de venit şi caracterizări de la ultimul loc de muncă; declaraţie pe propria răspundere a persoanei şi a fiecărui membru al cuplului conjugal, dată în faţa notarului public, că nu au fost decăzuţi din drepturile părinteşti, declaraţie pe propria răspundere a persoanei sau a fiecărui membru al cuplului conjugal, dată în faţa notarului public, cu privire la locuirea efectivă şi continuă pe teritoriul României în ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absenţe temporare care cumulat să depăşească 3 luni.

Evaluarea familiei
Evaluarea persoanei ori familiei potenţial adoptatoare este un proces complex, planificat, prin care se urmăreşte istoricul său, evoluţia, dinamica şi funcţionarea acesteia în timp, interacţiunile din cadrul familiei şi în comunitate, capacităţile parentale ale familiei care solicită obţinerea atestatului. Procesul de evaluare cuprinde trei etape: evaluarea socială, evaluarea psihologică şi pregătirea persoanelor sau familiilor adoptatoare.
Prima etapă, evaluarea socială, vizează date privind familia potenţial adoptatoare (date generale despre solicitanţi; informaţii despre alte persoane care locuiesc la acelaşi domiciliu; climatul intrafamilial; motivul adopţiei; situaţia financiară), date privind familia extinsă, date privind reţeaua de sprijin şi informaţii de la locul de muncă. Asistentul social din cadrul Serviciului Adopţii şi Postadopţii al D.G.A.S.P.C. responsabil de caz va completa o fişă de evaluare iniţială şi o anchetă socială în urma vizitelor la domiciliul familiei solicitante.
Pentru evaluarea psihologică, psihologul va folosi metoda interviului în vederea obţinerii tuturor informaţiilor necesare completării fişei de evaluare psihologică a persoanei sau familiei potenţial adoptatoare, această etapă vizând aspecte precum: anamneza persoanei adoptatoare sau a fiecărui membru al cuplului conjugal; istoria maritală şi relaţia de cuplu; relaţia cu proprii părinţi; relaţiile cu ceilalţi; stilul de viaţă al familiei; motivaţia de a adopta; aşteptările în legătură cu familia şi capacităţile parentale.

Pregătirea persoanelor potenţial adoptatoare
Pregătirea persoanelor sau familiilor potenţial adoptatoare se structurează în trei întâlniri sau sesiuni.  Organizarea sesiunilor se realizează la un interval de minim 5 zile pentru a le da posibilitatea participanţilor să reflecteze asupra subiectelor discutate în timpul întâlnirii şi să aibă timp suficient pentru a rezolva diverse teme pentru acasă. Sesiunile de pregătire se organizează chiar la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj, în săli de curs corespunzătoare, pregătirea familiilor potenţial adoptatoare fiind organizată şi susţinută de către un profesionist (asistent social ori psiholog) sau doi specialişti angajaţi ai serviciului de adopţie, iar durata fiecărei sesiuni se încadrează între 4 şi 6 ore, în funcţie de numărul participanţilor şi de problematica abordată. Pregătirea familiilor potenţial adoptatoare are drept scop clarificarea percepţiei vis-à-vis de procedura adopţiei, dezvoltarea capacităţilor parentale necesare creşterii şi îngrijirii unui „copil adoptabil”, sensibilizarea acestora în legătură cu particularităţile copiilor adoptabili şi înţelegerea importanţei acceptării copilului „real”.
Metodele de lucru folosite în cadrul sesiunilor sunt: prezentarea, brainstormingul, demonstraţia, exerciţii în grupuri mici, discuţii în plen, studii de caz. De menţionat faptul că la ultima sesiune de pregătire este invitată să participe o familie care a adoptat un copil, pentru a le împărtăşi participanţilor dificultăţile întâlnite pe parcursul procedurii de adopţie.

Date statistice din Gorj
În 2013, D.G.A.S.P.C. Gorj a atestat toate familiile solicitante. De la începutul anului 2014 şi până în prezent, D.G.A.S.P.C. Gorj de asemenea a atestat toate familiile solicitante.
În anul 2013, la D.G.A.S.P.C. Gorj au fost înregistrate 17 cereri de evaluare în vederea eliberării atestatului de persoană sau familie aptă să adopte, specialiştii în adopţii atestând toate cele 17 persoane/familii, iar de la începutul anului 2014 şi până în prezent la D.G.A.S.P.C. Gorj au fost înregistrate 14 cereri de evaluare în vederea eliberării atestatului de persoană sau familie aptă să adopte, specialiştii în adopţii atestând 8 persoane/familii, 6 persoane/familii fiind în faza de evaluare/pregătire.
(„Va urma …”)
Minodora SUCEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here