„Zilele Adopţiei”, în Gorj (IV)

292

fam.1Familia reprezintă ansamblul condiţiilor necesare creşterii şi dobândirii deprinderilor, precum şi locul prin care copilul se integrează în viaţa umană şi în societate, fiind cadrul în care îşi elaborează personalitatea.

Prezenţa părinţilor alături de copil, cât mai mult şi cât mai eficient, îi oferă acestuia şanse serioase de a trăi integral şi profund copilăria şi de a deveni un adult echilibrat, împlinit afectiv şi generos.

Copilul care urmează să intre în familia adoptatoare este aşteptat cu mult drag, este dorit, ceea ce va determina ca el să fie bine primit, iar dezvoltarea sa să fie urmărită clipă de clipă cu atenţie, bucurie şi mândrie.
Respectarea demersului etapizat în procesul de adopţie permite satisfacerea nevoii copilului de a se obişnui treptat cu familia adoptivă, printr-un program de vizite, şi care uşurează procesul de adaptare reciprocă.
Selectarea familiei potrivite
Profesioniştii din cadrul compartimentului specializat de adopţie, luând ca reper nevoile copiilor adoptabili pe care îi au în evidenţă, au responsabilitatea de a identifica şi selecta cele mai potrivite familii pentru copiii respectivi. Potrivirea constă în stabilirea gradului de compatibilitate dintre un copil adoptabil şi persoanele sau familiile adoptatoare, astfel încât să poată fi selectată persoana ori familia care răspunde cel mai adecvat nevoilor specifice ale copilului, căreia în final îi va fi încredinţat în vederea adopţiei, urmărindu-se închegarea unei relaţii trainice, bazată pe afectivitate şi întemeierea unei familii armonioase. Această procedură de selectare a familiei sau a persoanei adoptatoare se realizează pe baza unei potriviri teoretice care constă în analiza şi luarea în considerare a tuturor informaţiilor referitoare la copil, la familia lui naturală şi la familia adoptatoare.
După stabilirea compatibilităţii dintre copil şi persoana, respectiv familia adoptatoare selectată, ca urmare a realizării potrivirii teoretice, urmează potrivirea practică, ce presupune informarea copilului, a familiei care a fost selectată, a altor persoane de referinţă pentru copil, precum şi pregătirea părţilor implicate în vederea acomodării copilului cu familia adoptatoare. Potrivirea practică este o intervenţie complexă, în care profesioniştii asigură sprijin calificat şi fiecăruia i se explică implicaţiile întâlnirilor şi se încurajează exprimarea trăirilor, atitudinilor şi opiniilor.
Întâlnirile dintre copil şi persoana ori familia adoptatoare au rolul de cunoaştere şi adaptare reciprocă, aceste întâlniri având loc în mediul de viaţă al copilului, pe „teren neutru” şi la domiciliul adoptatorilor. Copilul va fi acompaniat de persoana în care are încredere şi care îl cunoaşte foarte bine.
Treptat, dacă nu apar probleme deosebite, începe să se dezvolte o relaţie de ataşament între copil şi potenţialii adoptatori. Numărul total al vizitelor necesare pentru o evaluare pertinentă a compatibilităţii dintre copil şi familia adoptatoare se stabileşte de către profesionişti, în funcţie de modul de relaţionare dintre copil şi familia respectivă.
Atunci când profesioniştii în domeniul adopţiei au încheiat demersurile de potrivire şi au stabilit decizia finală, întocmesc un raport în care consemnează cum s-a derulat această etapă a procedurii, precum şi concluziile lor, formulându-se propunerea de sesizare a instanţei judecătoreşti pentru încredinţarea copilului în vederea adopţiei la familia adoptatoare selectată.
Încredinţarea în vederea adopţiei
Încredinţarea în vederea adopţiei este etapa imediat următoare realizării potrivirii teoretice şi practice prin care se urmăreşte facilitarea acomodării şi integrării copilului în cadrul familiei adoptatoare.
Mutarea efectivă a copilului în cadrul familiei adoptatoare se face în momentul în care sentinţa civilă de încredinţare în vederea adopţiei rămâne definitivă şi irevocabilă prin nerecurare.
În perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, perioadă de 90 de zile, profesioniştii din cadrul compartimentului de adopţie vor efectua vizite la domiciliul persoanei sau familiei adoptatoare în vederea realizării monitorizării evoluţiei copilului, întocmindu-se rapoarte bilunare.
Acestea conţin constatările rezultate ca urmare a evaluării relaţiilor dintre copil şi familie în urma vizitelor efectuate, punându-se accent pe calitatea interacţiunii dintre aceştia.
La sfârşitul perioadei de încredinţare în vederea adopţiei, se întocmeşte un raport final, care conţine propunerile şi concluziile referitoare la evoluţia relaţiilor dintre copil şi familia adoptatoare, pe care-l comunică instanţei judecătoreşti competente în vederea soluţionării cererii de încuviinţare a adopţiei.
În Gorj, 71 de copii, încredinţaţi în vederea adopţiei în perioada 2005-2009
Statistic vorbind, în perioada 2005-2009, atât Tribunalul Gorj cât şi alte Tribunale din ţară au încuviinţat încredinţarea în vederea adopţiei pentru un număr de 71 copii, la persoane sau familii din judeţul Gorj. (Va urma)
Minodora SUCEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here